Your cart is empty

Post Featured Image

Margaret Holladay

Margaret Holladay se yon etidyan Inivèsite nan peyi Etazini . Li te fèt nan Eta Massachusetts. Li te vwayaje de fwa deja al Ayiti, nan vilaj Bayonè, tou pre Gonayiv. Li swete retounen nan vilaj sa ankò. Margaret renmen Ayiti anpil epi li ap aprann lang Kreyòl. Li ekri liv sa a pandan li te ap travay kòm entèn, nan Educa Vision, pandan vakans sezon ete 2013.