Your cart is empty

  • Agree or Disagree / Dakò ak Pa Dakò

Agree or Disagree / Dakò ak Pa Dakò

by Maude Heurtelou

$6.00

Description

B904KE  

This book is about getting along. It is one of the books in the Good Citizen
Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K. This title also comes in French and monolingual Haitian Creole

This subject is also available for K-1 level and grades 2-3.

Liv sa a konsevwa pou aprann timoun antann yo. Se youn nan tit Koleksyon Bon
Sitwayen/Good Citizen Collection an pou klas preskolè. Liv sa a disponib an Fransè ak Kreyòl tou.

Sijè sa a disponib pou K-1 ak 2-3 ane.

ISBN Number: 9781626322400