Your cart is empty

  • Alfabè dwa moun

Alfabè dwa moun

by Dulce Seabra & Sérgio Maciel

$18.50

Description

Cat #: B1148K  

Ti liv sa a se pou jèn moun ki fèt yè, ki ap fèt jodi, ak timoun ki pral fèt demen yo. Otè a te ekri li nan lide pou enfòme moun sou responsabilite yo genyen pou respekte dwa timoun dekwa pou yo gen libète ak kè poze pou viv lavi yo kòmsadwa.

ISBN: 9781626325364