Your cart is empty

  • And the Little Bird Flies \ Ti Zwazo a Vole

And the Little Bird Flies \ Ti Zwazo a Vole

Koleksyon Bon Sitwayen

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Bilingual English - Haitian Creole 

This book is about gaining self-confidence. It is one of the bilingual English / Haitian Creole books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.

Liv sa a aprann timoun pou yo fè tèt yo konfyans. Se youn nan tit bileng Anglè / Kreyòl Koleksyon Bon Sitwayen / Good Citizen Collection an pou klas preskolè.

Size: 6in x 9in
Cat. #: B899-KE  
Number Of  Pages: 24 
ISBN #: 9781626322325  

B899KE