Your cart is empty

  • And the Little Bird Flies \ Ti Zwazo a Vole

And the Little Bird Flies \ Ti Zwazo a Vole

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Bilingual English - Haitian Creole 

This book is about gaining self-confidence. It is one of the bilingual English/Hatian Creole books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.

Liv sa a aprann timoun pou yo fè tèt yo konfyans. Se youn nan tit bileng Anglè / Kreyòl Koleksyon Bon Sitwayen / Good Citizen Collection an pou klas preskolè.

Size: 6in x 9in
Cat. Number: B899-KE  
Number Of  Pages: 24 
ISBN Number: 9781626322325