Your cart is empty

  • Ann Antann nou (Big Book)

Ann Antann nou (Big Book)

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat #: BB830  

    Liv sa a, Ann Antann Nou, se youn nan liv nan Koleksyon Bon Sitwayen an. Ansanm ak tout lòt liv nan seri a, li konsevwa, ekri, òganize epi prezante pou ankouraje timoun depi piti pou yo vle vin bon sitwayen.

    Nan liv sa a, Ann Antann Nou, pèsonaj yo, Marita, Pòl ak Krapo a, ap fè ekpseryans antant ak amoni. Marita pito jwe pou kont li. Pòl ta renmen yo antann yo pou yo jwenn ansanm, men, se Marita ki genyen twaka jwèt yo. Ti Krapo a ap obsève konplikasyon ki genyen nan aprann viv ansanm. Erezman, Pòl vin gen yon lòt zanmi. Liv sa a vle ankouraje antant ak amoni. Li disponib tou an ti fòma pou timoun. 

ISBN Number: 9781626327863