Your cart is empty

  • Apre youn, se lòt

Apre youn, se lòt

by Heurtelou Maude

$12.50

Description

Cat. #: B1319K  

Liv sa a, Apre youn, se lòt nan Koleksyon Sa k Pase?. Se istwa yon grann ak pitit-pitit li, chyen yo a, chat yo a, sourit yo a ak pis ki sou sourit la. Ki sa ki ka pase yon jou grann anvi rete nan kabann li ? Ki jan istwa sa a pral fini? Nou rekòmande liv sa a pou nivo premye ak dezyèm ane. 

This book, One thing leads to another is in the What’s Up? Collection. It’s the story of a Granma and her grandson, their dog, their cat, their mouse and their flea. What will happen on a day Granma feels like staying in bed? How will that story end? We recommend this book for grades 1 and 2.


ISBN #: 9781626326453