Your cart is empty

  • Be Careful! Fè Atansyon!

Be Careful! Fè Atansyon!

Koleksyon Bon Sitwayen

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Bilingual English - Haitian - Creole 

This book is about being careful. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.

Liv sa a aprann timoun pou yo pran prekosyon. Se youn nan tit Koleksyon Bon Sitwayen / Good Citizen Collection an pou klas preskolè.

Size: 6in x 9in
Cat. Number: B897-KE
Number Of  Pages: 24
ISBN Number: 9781626322417