Your cart is empty

 • Mwen konn Mata Janklod

  Mwen konn Mata Janklod

  Koleksyon Biyografik

  by Maude Heurtelou

  Cat # B1284K  Nan liv sa a, Mwen konn Mata Janklod, otè a entwodui Martha Jean-Claude a lektè ki nan nivo preskolè. Mata te yon chantè rekoni ki te kite Ayiti lontan. Li … $5.00
 • Anna Goes To The Hospital

  Anna Goes To The Hospital

  Happy in Haiti Collection

  by Carole Devillers

  The day begins badly for Anna. She falls and hurts herself. Her mom takes her to the Hospital Albert Schweitzer in Deschapelles, where everything, like tests and the results, are a… $12.50
 • Anna Gets Dressed

  Anna Gets Dressed

  Happy in Haiti Collection

  by Carole Devillers

  Anna wakes up very joyful this morning. With lots of fun ideas in her head! She's going to do lots of things. But only fun things! To do all that, she will need to change cloth… $12.50
 • Anna Celebrates Her Birthday

  Anna Celebrates Her Birthday

  Happy in Haiti Collection

  by Carole Devillers

  Today is a big day for Anna: It's her birthday! Very early, she hurries with her brother to decorate the house before greeting her friends. She is so happy that she also invite… $12.50
 • Anna Goes To The Beach

  Anna Goes To The Beach

  by Carole Devillers

  This is the story of a happy day spent at the seashore. Anna has so many adventures! either alone, or joined by marine animals! And a lot of discoveries too! The fisherman and thei… $12.50
 • Anna Goes To The Countryside

  Anna Goes To The Countryside

  by Carole Devillers

  Today, Anna is very excited. She is going to the countryside. What an interesting stroll she has! On her donkey, off she goes. On her way she meets many animals happy to see her. T… $12.50
 • Anna Goes To The Library

  Anna Goes To The Library

  Happy in Haiti Collection

  by Carole Devillers

  Today for homework, Anna has to write a short text on animals. Where is she going to find the information she needs? At the library, of course! And at the new Community Library of … $12.50
 • Bolu Seku di Avó

  Bolu Seku di Avó

  by Heurtelou Maude

  B1288 This book, “Bolu Seku di Avó” is in the Kriolu Collection. It’s the story of two kids who were about to share ten cookies until three friends sh… $12.50
 • Irmon di Gina sta ben

  Irmon di Gina sta ben

  by Maude Heurtelou

  Cat. #: B1287  This book, “Irmon di Gina sta ben” is in the Kriolu Collection. It’s the story of a child who feels that the arrival of her little brothe… $12.50
 • Keli Kodjo

  Keli Kodjo

  by Katie Smith Milway

  B1296ISBN Number: 9781626326026 $12.50
 • Mwen Konnen Zetwal Yo

  Mwen Konnen Zetwal Yo

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat Number: B903K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konnen Zetwal yo, Klodèt ak Remi wè zetwal, yo dekouvri konstelasyon, epi, yo vle konnen plis toujou sou astwono… $6.50
 • Mwen Konnen Yon Pwezi

  Mwen Konnen Yon Pwezi

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat #: B1160K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konnen Yon Pwezi, Klodèt, Remi ak zanmi yo esprime nan yon pwezi sa yo santi pou moun ki elve yo. Ki sa ou sant… $6.50
 • Mwen Konnen Kreyòl

  Mwen Konnen Kreyòl

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat #: B1161K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konnen Kreyòl, Klodèt ak Remi kominike ak dwèt yo pou yo pataje sa yo konnen nan lang Kreyòl Ayisyen an. E oume… $6.00
 • Mwen Konn Fè Jaden

  Mwen Konn Fè Jaden

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1163K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Fè Jaden, Klodèt ak Remi plante epi rekòlte mayi. Apresa, yo manje sa yo rekòlte a. Èske ou janm plante? … $6.50
 • Mwen Konn Tire Kont

  Mwen Konn Tire Kont

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1174K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Tire Kont, Klodèt, Remi ak detwa zanmi ap tire kont yon jou swa. Yo youn pa fò nan tradisyon sa a. Kifè, … $6.50
 • Mwen Konn Pran Asansè

  Mwen Konn Pran Asansè

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1177K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Pran Asansè, Klodèt, Remi ak fanmi yo pran asansè nan yon bilding. Klodèt kouri antre an premye pou li ka… $6.50
 • Mwen Konnen Franse

  Mwen Konnen Franse

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1178K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konnen Franse, Klodèt ak Remi ap fè konpetisyon antre yo pou yo wè ki mo franse yo konnen. De timoun sa yo ami… $6.50
 • Mwen Konn Fache

  Mwen Konn Fache

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1184K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Fache, Klodèt ak Remi viv plizyè sitiyasyon kote youn takinen lòt, osinon, yon lòt moun fè yo fache. Konb… $6.00
 • Mwen Konn Renmen

  Mwen Konn Renmen

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1185K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Renmen, Klodèt ak Remi konn fè moun kontan. Yo konn ede moun ki bezwen èd. Yo konn montre lamitye ak senp… $5.50
 • Mwen Konn Chwazi Zanmi

  Mwen Konn Chwazi Zanmi

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Cat. Number: B1190K  Nan istwa sa a, Mwen Konn Chwazi Zanmi, Klodèt ak Remi fè eksperyans ak zanmi ki antann avèk yo. Ki jan yo reyaji lè yo kontre… $6.50