Your cart is empty

 • Mwen Konnen Fanmi Mwen (Big Book)

  Mwen Konnen Fanmi Mwen (Big Book)

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat #: BB1186K  In Haitian Creole  Nan istwa sa a, Mwen Konnen Fanmi Mwen, Klodèt ak Remi rekonèt moun ki nan fanmi yo, epi, yo gen afeksyon pou yo. Fanmi an vizite … $19.50
 • Toma Tenas (Big Book)

  Toma Tenas (Big Book)

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole  Toma gen konfyans nan tèt li, epi li detèmine pou lòt moun pa dekouraje li. Liv sa a se youn nan tit Koleksyon Bon Sitwayen an pou klas preskolè. Li di… $19.50
 • Abita Animal

  Abita Animal

  Koleksyon Syans

  by Julie K. Lundgren

  Cat #: B699KE  Bilingual English - Haitian Creole  Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan anviwonman ou? Plant yo ki ap grandi e fleri, Solèy … $12.50
 • Adaptasyon Plant

  Adaptasyon Plant

  Koleksyon Syans

  by Julie K. Lundgren

  Cat #: B726KE Bilingual English - Haitian Creole  Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan  anviwonman ou? Plant yo ki… $12.50
 • Ak Kiyès mwen Sanble?

  Ak Kiyès mwen Sanble?

  Koleksyon Syans

  by Julie K. Lundgren

  Cat #: B707KE  Bilingual English - Haitian Creole  Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan  anviwonman ou? Plant yo ki ap grandi e fleri, … $12.50
 • Animal Ann Klase yo

  Animal Ann Klase yo

  Koleksyon Syans

  by Julie K. Lundgren

  Cat #: B721KE  Bilingual English - Haitian Creole  Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan  anviwonman ou? Plant yo ki ap grandi e fleri, … $12.50
 • Etap nan Lavi Plant

  Etap nan Lavi Plant

  Koleksyon Syans

  by Julie K. Lundgren

  Cat #: B719KE  Bilingual English - Haitian Creole  Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan  anviwonman ou? Plant yo ki ap grandi e fleri, … $12.50
 • Kijan Tan an ye Jodi a?

  Kijan Tan an ye Jodi a?

  Koleksyon Syans

  by Conrad J. Storad

  Cat #: B701KE  Bilingual English - Haitian Creole  Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan  anviwonman ou? Plant yo ki ap grandi e fleri, … $12.50
 • Lannuit ak Lajounen

  Lannuit ak Lajounen

  Koleksyon Syans

  by Conrad J. Storad

  Cat #: B708KE  Bilingual English - Haitian Creole  Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan  anviwonman ou? Plant yo ki ap grandi e fleri, … $12.50
 • Gravite! Eske li rale ou?

  Gravite! Eske li rale ou?

  Koleksyon Syans

  by Buffy Silverman

  Cat #: B722KE  Bilingual English - Haitian Creole  Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan  anviwonman ou? Plant yo ki ap grandi e fleri, … $12.50
 • Abita Animal

  Abita Animal

  Koleksyon Syans

  by Julie K. Lundgren

  Cat #: B699K In Haitian Creole. The Haitian Creole Science Collection "Koleksyon Syans Mwen" includes 36 engaging and beautifully illustrated books correlated to the curr… $12.50
 • Mwen Konn Pepe Baya

  Mwen Konn Pepe Baya

  Koleksyon Biyografik

  by Heurtelou Maude

  Mwen KonnPepe Baya(Pierre Bayard)Liv sa a, Mwen Konn Pepe Baya (Pierre Bayard), nan Koleksyon Biyografik la. Li prezante yon entwodiksyon sou biyografi chantè a ki te popilè anpil … $6.00
 • Mwen Konn Pepe Baya (Big Book)

  Mwen Konn Pepe Baya (Big Book)

  Koleksyon Biyografik

  Mwen KonnPepe Baya(Pierre Bayard)Liv sa a, Mwen Konn Pepe Baya (Pierre Bayard), nan Koleksyon Biyografik la. Li prezante yon entwodiksyon sou biyografi chantè a ki te popilè anpil … $19.50
 • Mwen konn danse

  Mwen konn danse

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  In Haitian CreoleKoleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen … $6.00
 • Katye pa m pi bèl

  Katye pa m pi bèl

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole  Liv sa a, Katye pa m pi bèl, se yon liv nan Koleksyon Bon Sitwayen an pou nivo K-2. Nan istwa sa a, Jonas, Jera ak Jetro kòmanse yon kanpay pwòpte lari… $6.50
 • Mwen konn sa yon dwonn ye

  Mwen konn sa yon dwonn ye

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv a a, Mwen konn sa yon dwonn ye, se youn nan liv nan Koleksyon Wobotika a. Nan istwa sa a, Deni gen yon dwonn. Eske Beti konnen sa yon dwonn ye? Eske y ap… $6.50
 • Mwen konn sa yon dwonn ye (Big Book)

  Mwen konn sa yon dwonn ye (Big Book)

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv a a, Mwen konn sa yon dwonn ye, se youn nan liv nan Koleksyon Wobotika a. Nan istwa sa a, Deni gen yon dwonn. Eske Beti konnen sa yon dwonn ye? Eske y ap… $19.50
 • Karamel Series Monolingual

  Karamel Series Monolingual

  Koleksyon Karamel

  by Educa Vision Inc.

  Karamel is a collection of 20 titles, in color, PreK level. Monolingual Haitian Creole Version Each individual title is available for $4.50 Set of 20 for $55. Anndan ak deyò (… $55.00
 • Kale timoun se abi

  Kale timoun se abi

  Koleksyon Sa K Pase?

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Kale timoun se abi, se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase?. Nan istwa sa a, Fito pa fè mwayèn li lekòl. Manman l, madan Chal, pa nan rans. Li vle pini Fito. Kisa vwazen yo p… $6.50
 • Pa kale m, tanpri

  Pa kale m, tanpri

  Koleksyon Sa K Pase?

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, "Pa kale m, tanpri," se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase?. Se istwa yon timoun ki ap eksplike granmoun pou kisa pou yo pa kale l. Kisa ou panse? Eske granmoun konnen sa ti… $6.00