Your cart is empty

 • Kale timoun se abi

  Kale timoun se abi

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Kale timoun se abi, se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase? Nan istwa sa a, Fito pa fè mwayèn li lekòl. Manman l, madan Chal, pa nan rans. Li vle pini Fito. Kisa vwazen yo pa… $6.50
 • Pa kale m, tanpri

  Pa kale m, tanpri

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Pa kale m, tanpri, se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa yon timoun ki ap eksplike granmoun pou kisa pou yo pa kale l. Kisa ou panse? Eske granmoun konnen sa timou… $6.00
 • Eske timoun gen dwa?

  Eske timoun gen dwa?

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Eske timoun gen dwa?, se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa yon pwofesè ki diskite kesyon sa a ak de nan elèv li yo, Gèlin ak Richa. Eske timoun konnen yo gen dwa?… $6.50
 • Kale timoun se abi (Big Book)

  Kale timoun se abi (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Kale timoun se abi, se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase? Nan istwa sa a, Fito pa fè mwayèn li lekòl. Manman l, madan Chal, pa nan rans. Li vle pini Fito. Kisa vwazen yo pa… $19.50
 • Eske timoun gen dwa? (Big Book)

  Eske timoun gen dwa? (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Eske timoun gen dwa?, se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa yon pwofesè ki diskite kesyon sa a ak de nan elèv li yo, Gèlin ak Richa. Eske timo… $19.50
 • Pa kale m, tanpri (Big Book)

  Pa kale m, tanpri (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Pa kale m, tanpri, se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa yon timoun ki ap eksplike granmoun pou kisa pou yo pa kale l. Kisa ou panse? Eske granmoun konnen sa timou… $19.50
 • Pozisyon ( Positions )

  Pozisyon ( Positions )

  by Tatiana Graham

  4 Different Titles - Part of the Concept Collection Haitian Creole. Pozisyon/Positions: B761K: Anba, Anwo ( Under and Over )B762K: Pre ak Lwen ( Near and far )B763K: Annd… $45.00
 • Koulè ( Colors )

  Koulè ( Colors )

  by Tatiana Graham

  4 Different Titles - Part of the Concept Collection in Haitian Creole. Koulè ( Colors ):  B757K: Ble ( Blue )B758K: Vèt ( Green )B759K: Wouj ( Red )B760K: J… $45.00
 • Fòm an Twa Dimansyon ( Three Dimensional Shapes )

  Fòm an Twa Dimansyon ( Three Dimensional Shapes )

  by Heurtelou Maude

  4 Different Titles - Part of the Concept Collection Bilingual English / Haitian Creole. Fòm an Twa Dimansyon ( Three Dimensional Shapes ): B777K: Kib ( Cubes )B778… $45.00
 • An n konte ( Counting by)

  An n konte ( Counting by)

  by Heurtelou Maude

  4 Different Titles - Part of the Concept Collection in Haitian - Creole. An n konte ( Counting by ): B765K: Pa Senk ( Five )B766K: Pa Dis ( Ten )B767K: Pa Twa ( Three ) B… $45.00
 • Mezi ( Measurements )

  Mezi ( Measurements )

  by Heurtelou Maude

  4 Different Titles - Part of the Concept Collection in Haitian Creole. Mezi ( Measurements ): B784KE: Segonn, minit ak è ( Seconds, Minutes and Hours )B785KE: Kiy&… $45.00
 • Fòm (Shapes )

  Fòm (Shapes )

  by Heurtelou Maude

  4 Different Titles - Part of the Concept Collection in Haitian Creole. Fòm (Shapes ): B773K: Triyang  ( Triangles )B774K: Sèk ( Circles )B775K: Kare ( … $45.00
 • Kalandriye Mwen ( My Calendar )

  Kalandriye Mwen ( My Calendar )

  by Heurtelou Maude

  4 Different Titles - Part of the Concept Collection in Haitian Creole. Kalandriye Mwen ( My Calendar ): B780K: Jou fèt ak jou vakans ( Holidays )B781K: Jou nan sem… $45.00
 • Anba, Anlè

  Anba, Anlè

  by Maude Heurtelou

  In Haitian Creole Anba, Anlè is part of the "Location Words” theme (Anba, Anlè, Pre ak Lwen, Anndan ak Deyò, Alantou, Anndan), which belongs to… $12.50
 • Anndan Ak Deyò

  Anndan Ak Deyò

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole. Anndan ak Deyò is part of the "Location Words” theme (Anba, Anlè, Pre ak Lwen, Anndan ak  Deyò, Alantou, Anndan), which… $12.50
 • Alantou, Anndan

  Alantou, Anndan

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole. Alantou, Anndan is part of the "Location Words” theme (Anba, Anlè, Pre ak Lwen, Anndan ak Deyò, Alantou, Anndan), which belongs to … $12.50
 • Lafami Lalo (Big Book)

  Lafami Lalo (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat #: BB1295K  In Haitian Creole Liv sa a, Lafami Lalo nan Koleksyon Sa k Pase? Se yon istwa yon fanmi kote chak moun nan kay la diferan, men yo antann yo. Ki sa ki ka f… $19.50
 • Ak Kisa Li Fèt?

  Ak Kisa Li Fèt?

  by Amy S. Hansen

  Bilingual English - Haitian Creole This Bilingual English and Haitian Creole Science Collection "Koleksyon Syans Mwen" includes 36 engaging and beautifully illustrated books c… $12.50
 • Flote ak Koule

  Flote ak Koule

  by Amy S. Hansen

  Cat #: B698KE  Bilingual English - Haitian Creole  Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan  anviwonman ou? Plant yo k… $12.50
 • Adaptasyon Animal

  Adaptasyon Animal

  by Julie K. Lundgren

  Cat #: B700KE  Bilingual English - Haitian Creole  Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan  anviwonman ou? Plant yo ki ap grandi e fleri, … $12.50