Your cart is empty

 • Kilès ki te la anvan? Anhan!

  Kilès ki te la anvan? Anhan!

  Koleksyon Sa K Pase?

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1416K Liv sa a, Kilès ki te la anvan? Anhan !, se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase ?. Liv sa a esplike sik lavi poul, epi, li poze yon kesyon ki merite debat. Kil… $7.00
 • Mwen se yon Prensès

  Mwen se yon Prensès

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1427K Liv sa a, Mwen Se Yon Prensès, se youn nan liv nan koleksyon Bon Sitwayen an. Se yon pwezi ki ankouraje timoun gen fyète, pran lidèchip, epi, pran ledikasyon os… $6.50
 • Mwen konnen sou dwa timoun

  Mwen konnen sou dwa timoun

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1414K  Liv sa a, Mwen konnen sou dwa timoun, se yon liv nan Koleksyon Mwen Konnen. Nan istwa sa a, pwofesè Remi fè yon prezantasyon ak ilistrasyon sou Dwa Timoun… $6.50
 • Mwen Konnen Plis Panyòl

  Mwen Konnen Plis Panyòl

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1176KS Liv sa a, Mwenn Konnen Plis Panyòl, nan Koleksyon Mwen Konnen an. Se istwa Klodèt ak Remi ki ap fè plizyè diskisyon sou kilès pami yo de a ki konnen plis mo pa… $7.00
 • Mwen Ka Vin Yon Ewo (Big Book)

  Mwen Ka Vin Yon Ewo (Big Book)

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ka Vin Yon Ewo, Se youn nan liv nan Koleksyon Bon Sitwayen. Li pale sou talan ak pouvwa ti gason ka dekouvri andedan yo pou yo fè sa ki byen epi pou yo gen fyète nan… $19.50
 • Fòs pa mwen (Big Book)

  Fòs pa mwen (Big Book)

  Koleksyon Sa K Pase?

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Fòs Pa Mwen, se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase? a. Nan istwa sa a, detwa zanmi reyini, y ap eksplike fòs karaktè yo. Chak timoun yo gen yon fòs diferan. Ak kilès ladan y… $19.50
 • Istwa Prensès Wozita (Big Book)

  Istwa Prensès Wozita (Big Book)

  Koleksyon Fantastik

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Istwa Prensès Wozita, se yon vèsyon pou elèv Pre K-1 ane sou istwa Prensès Andòmi, yon entèpretasyon istwa tradisyonèl La belle au bois dormant, men, li prezante nan… $19.50
 • Istwa Sentaniz (Big Book)

  Istwa Sentaniz (Big Book)

  Koleksyon Fantastik

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: BB1130K  Liv sa a, Istwa Sentaniz, se yon vèsyon pou  elèv kindergadenn sou istwa Sentaniz Destine, yon entèpretasyon istwa tradisyonèl Cendrillon, men, li prezan… $19.50
 • Istwa Prensès Solèy (Big Book)

  Istwa Prensès Solèy (Big Book)

  Koleksyon Fantastik

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: BB1125K Liv sa a, Istwa Prensès Solèy, se yon vèsyon pou elèv Kindègadenn sou istwa Prensès Solèy, yon enspirasyon istwa tradisyonèl Blanch Nèj ak Sèt Nen yo, men… $19.50
 • Istwa Twa Ti Kochon (Big Book)

  Istwa Twa Ti Kochon (Big Book)

  Koleksyon Fantastik

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: BB1127K Liv sa a, Istwa Twa Ti Kochon, se yon adaptasyon istwa-fantastik ki rele Twa Ti Kochon an. Li konsevwa pou elèv Pre K - 1 ane. Li fè pati Koleksyon Fantas… $19.50
 • Kilès ki te la anvan? Anhan! (Big Book)

  Kilès ki te la anvan? Anhan! (Big Book)

  Koleksyon Sa K Pase?

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: BB1416K Liv sa a, Kilès ki te la anvan? Anhan ! se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase ?. Liv sa a esplike sik lavi poul, epi, li poze yon kesyon ki merite debat. Kil… $19.50
 • Mwen konn wè asansè (Big Book)

  Mwen konn wè asansè (Big Book)

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè. Nan istwa sa a, Mwen Konn Wè Asan… $19.50
 • Mwen ale nan bato (Big Book)

  Mwen ale nan bato (Big Book)

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Bato fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo, pou nivo Pre-K. Nou ekri li pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak aktivite sosyal ki egziste, epi, pou yo … $19.50
 • Mwen ale nan match foutbòl (Big Book)

  Mwen ale nan match foutbòl (Big Book)

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Match Foutbòl, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K ak K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak aktivite sosyal ki egzist… $19.50
 • Mwen ale nan mize (Big Book)

  Mwen ale nan mize (Big Book)

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Mize, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo K jouska 1. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ki egziste alantou yo epi aprann ki jan po… $19.50
 • Mwen ale nan sinema (Big Book)

  Mwen ale nan sinema (Big Book)

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Sinema, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak sitiyasyon sosyal ki egziste alantou yo ep… $19.50
 • Mwen Ale Nan Teyat (Big Book)

  Mwen Ale Nan Teyat (Big Book)

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Teyat, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo, pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ki egziste alantou yo epi aprann kijan pou yo… $19.50
 • Mwen Konn Chwazi Zanmi (Big Book)

  Mwen Konn Chwazi Zanmi (Big Book)

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de timoun, Klodèt ak Remi, ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè. Nan istwa sa a, Mwen Konn Chwaz… $19.50
 • Mwen Konn Fache (Big Book)

  Mwen Konn Fache (Big Book)

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de timoun, Klodèt ak Remi, ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi ak sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konn Fache, Klodèt a… $19.50
 • Mwen Konn Fè Jaden (Big Book)

  Mwen Konn Fè Jaden (Big Book)

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi, ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa o wè.Nan istwa sa a, Mwen Konnen Fè Jaden, K… $19.50