Your cart is empty

 • The Good Citizen Collection in Haitian Creole

  The Good Citizen Collection in Haitian Creole

  by Heurtelou Maude

  SP062  All the books in that collection have been conceived, written, organized and presented in a way to motivate children to develop good citizenship skills early in life. &… $100.97
 • Mwen Ka Vin Yon Ewo

  Mwen Ka Vin Yon Ewo

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1428K Liv sa a, Mwen Ka Vin Yon Ewo, Se youn nan liv nan Koleksyon Bon Sitwayen. Li pale sou talan ak pouvwa ti gason ka dekouvri andedan yo pou yo fè sa ki byen epi … $6.50
 • Fòs Pa Mwen

  Fòs Pa Mwen

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1418 Liv sa a, Fòs Pa Mwen se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase? a. Nan istwa sa a, detwa zanmi reyini, y ap eksplike fòs karaktè yo. Chak timoun yo gen yon fòs diferan… $6.50
 • Kilès ki te la anvan? Anhan!

  Kilès ki te la anvan? Anhan!

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1416K Liv sa a, Kilès ki te la anvan? Anhan ! se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase ? Liv sa a esplike sik lavi poul, epi, li poze yon kesyon ki merite debat. Kilès… $7.00
 • Mwen se yon Prensès

  Mwen se yon Prensès

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1427K Liv sa a, Mwen Se Yon Prensès, se youn nan liv nan koleksyon Bon Sitwayen an. Se yon pwezi ki ankouraje timoun gen fyète, pran lidèchip, ep… $6.50
 • Mwen konnen sou dwa timoun

  Mwen konnen sou dwa timoun

  Cat. Number: B1414K  Liv sa a, Mwen konnen sou dwa timoun, se yon liv nan Koleksyon Mwen Konnen. Nan istwa sa a, pwofesè Remi fè yon prezantasyon ak ilistrasyo sou Dwa Timoun.… $6.50
 • Mwen Konnen Plis Panyòl

  Mwen Konnen Plis Panyòl

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1176KS Liv sa a, Mwenn Konnen Plis Panyòl, nan Koleksyon Mwen Konnen an. Se istwa Klodèt ak Remi ki ap fè plizyè diskisyon sou kilè… $7.00
 • Mwen Ka Vin Yon Ewo (Big Book)

  Mwen Ka Vin Yon Ewo (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ka Vin Yon Ewo, Se youn nan liv nan Koleksyon Bon Sitwayen. Li pale sou talan ak pouvwa ti gason ka dekouvri andedan yo pou yo fè sa ki byen epi pou yo gen fyète nan… $19.50
 • Fòs pa mwen (Big Book)

  Fòs pa mwen (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Fòs Pa Mwen se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase? a. Nan istwa sa a, detwa zanmi reyini, y ap eksplike fòs karaktè yo. Chak timoun yo gen yon fò… $19.50
 • Istwa Prensès Wozita (Big Book)

  Istwa Prensès Wozita (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Istwa Prensès Wozita, se yon vèsyon pou elèv Pre K-1 ane sou istwa Prensès Andòmi, yon entèpretasyon istwa tradisyonèl La belle au bois dormant, men, li prezante nan yon … $19.50
 • Istwa Sentaniz (Big Book)

  Istwa Sentaniz (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: BB1130K  Liv sa a, Istwa Sentaniz, se yon vèsyon pou  elèv kindergadenn sou istwa Sentaniz Destine, yon entèpretasyon istwa tradisyonèl Cendrillon, men, li prezan… $19.50
 • Istwa Prensès Solèy (Big Book)

  Istwa Prensès Solèy (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: BB1125K Liv sa a, Istwa Prensès Solèy, se yon vèsyon pou elèv Kindègadenn sou istwa Prensès Solèy, yon enspirasyon istwa tradisyonèl Blanch Nèj ak Sèt Nen yo, men, li … $19.50
 • Istwa Twa Ti Kochon (Big Book)

  Istwa Twa Ti Kochon (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: BB1127K Liv sa a, Istwa Twa Ti Kochon, se yon adaptasyon istwa-fantastik ki rele Twa Ti Kochon an. Li konsevwa pou elèv Pre K - 1 ane. Li fè pati Koleksyon Fantas… $19.50
 • Kilès ki te la anvan? Anhan! (Big Book)

  Kilès ki te la anvan? Anhan! (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: BB1416K Liv sa a, Kilès ki te la anvan? Anhan ! se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase ? Liv sa a esplike sik lavi poul, epi, li poze yon kesyon ki merite deba… $19.50
 • Mwen konn wè asansè (Big Book)

  Mwen konn wè asansè (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè. Nan istwa sa a, Mwen Konn Wè Asan… $19.50
 • Mwen ale nan bato (Big Book)

  Mwen ale nan bato (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Bato fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo, pou nivo Pre-K. Nou ekri li pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak aktivite sosyal ki egziste, epi, pou yo … $19.50
 • Mwen ale nan match foutbòl (Big Book)

  Mwen ale nan match foutbòl (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Match Foutbòl, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K ak K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak aktivite sosyal ki egziste ala… $19.50
 • Mwen ale nan mize (Big Book)

  Mwen ale nan mize (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Mize, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo K jouska 1. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ki egzite alantou yo epi aprann ki jan pou… $19.50
 • Mwen ale nan sinema (Big Book)

  Mwen ale nan sinema (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Sinema, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak sitiyasyon sosyal ki egziste alantou yo ep… $19.50
 • Mwen Ale Nan Teyat (Big Book)

  Mwen Ale Nan Teyat (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Teyat, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo, pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ki egziste alantou yo ep… $19.50