Your cart is empty

  • Concept Collection

Concept Collection

by Tatiana Graham

$320.00

Description

32 Different Titles Bilingual English / Haitian Creole. 

Those books belongs to a collection of 32 titles in English and Haitian Creole combined in 8 themes which are : Measuring, Shapes, Distance, Positions, Colors, Counting by, Opposites and Calendar.

Each book, with text and images, convergently organized to illustrate single concepts. It uses a combination of text, repetition and simple sentence structure to keep the student interested. The images are convergent to the text and the text supports the images to encourage the young reader and develop the growing minds.

1- Koulè/Colors:
B757: Ble
B758: Vèt
B759: Wouj
B760: Jòn

2- Pozisyon/Positions:
B761: Anwo ak Anba  
B762: Pre ak Lwen
B763: Anndan ak Deyò
B764: Alantou, Anndan

3- Konte/Counting:
B765: Pa Senk
B766: Pa Dis
B767: Pa Twa
B768: Pa De

4-Fòm an Twa Dimansyon/Three Dimensiional Shapes:
B777: Kib
B778: Esfè
B779: Silenn
B788: Kònè

5- Fòm/Shapes:
B773: Triyang
B774: Sèk
B775: Kare
B776: Rektang

6-Kalandriye Mwen/My Calendar:
B780: Jou fèt ak jou vakans
B781: Jou nan semèn nan
B782: Sezon
B783: Mwa nan ane a

7-Lekontrè/Opposites:
B769: Ouvè ak fèmen
B770: Di, swa ak mou
B771: Gwo ak piti
B772: Avan, aryè, devan ak dèyè

8- Mezi/Measurements:
B784: Segonn, minit ak è
B785: Kiyè a kafe, kiyè a tab, tas pou mezire
B786: Liv, pye ak pous
B787: Pent, ka ak gallon

Cat. #: SP051KE 

The collection is also available in: 

Monolingual Haitian Creole SP051K

Monolingual French SP051F

The Concept Series

Different themes of this collection:  

Fòm (Shapes ): SP074KE  $45
Koulè ( Colors ): SP070KE  $45 
Pozisyon/Positions:  SP071KE  $45 
Lekontrè ( Opposites ): SP076EK  $45 
Mezi ( Measurements ): SP077KE  $45 
An n konte ( Counting by ): SP072KE  $45 
Kalandriye Mwen ( My Calendar ): SP075KE  $45
Fòm an Twa Dimansyon ( Three Dimensional Shapes ): SP073KE  $45