Your cart is empty

 • Mwen Ale Nan Mize

  Mwen Ale Nan Mize

  by Maude Heurtelou

  Liv sa a, Mwen ale nan Mize, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo K jouska 1. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ki egziste alantou yo epi aprann ki j… $6.50
 • Mwen Ale nan Fèt

  Mwen Ale nan Fèt

  by Maude Heurtelou

  Liv sa a, Mwen ale nan Fèt, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou entwodui timoun nan aktivite sosyal pou laj yo, tankou, ale nan fèt. Nan liv sa a, Ja… $6.50
 • Je vais au théâtre

  Je vais au théâtre

  by Heurtelou Maude

  Ce livre, Je vais au théâtre, fait partie de laCollection Découverte pour le niveau prescolaire.Il est écrit pour encourager les enfants à fairel'expérience de différents contextes… $6.50
 • Mwen Ale Nan Restoran

  Mwen Ale Nan Restoran

  Liv sa a, Mwen ale nan Restoran, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak aktivite sosyal ki egziste alantou yo ep… $6.50
 • J’ai pris l’avion

  J’ai pris l’avion

  by Heurtelou Maude

  Ce livre, J'ai pris l'avion, fait partie de laCollection Découverte pour le niveauprescolaire. Il est écrit pour encourager lesenfants à faire l'expérience de différentscontextes e… $6.50
 • Je vais au cinéma

  Je vais au cinéma

  by Heurtelou Maude

  Ce livre, Je vais au cinéma, fait partie de laCollection Découver te pour le niveauprescolaire. Il est écrit pour encourager lesenfants à faire l'expérience de différents contextes… $6.50
 • J’assiste à un match de Football

  J’assiste à un match de Football

  by Heurtelou Maude

  Ce livre, J'assiste à un match de Football, faitpartie de la Collection Découverte pour leniveau prescolaire. Il est écrit pour encouragerles enfants à faire l'expérience de différ… $6.50
 • J’ai pris le bateau

  J’ai pris le bateau

  by Heurtelou Maude

  Ce livre, J'ai pris le bateau, fait partie de laCollection Découverte pour le niveauprescolaire. Il est écrit pour encourager lesenfants à faire l'expérience de différentscontextes… $6.50
 • Mwen Ale Laba

  Mwen Ale Laba

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Laba, fè pati liv KoleksyonDekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankourajetimoun dekouvri diferan kontèks ak aktivite sosyal kiegziste alantou yo, epi, aprann … $6.50
 • Mwen Ale Nan Bato

  Mwen Ale Nan Bato

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Bato (I Boarded a Boat) fèpati liv Koleksyon Dekouvèt yo, pou nivo Pre-K. Nouekri li pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèksak aktivite sosyal ki egzis… $6.50
 • Mwen Ale Nan Match Foutbòl

  Mwen Ale Nan Match Foutbòl

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Match Foutbòl, fè pati livKoleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pouankouraje timoun dekouvri diferan kontèks akaktivite sosyal ki egziste alantou yo … $6.50
 • Mwen Ale Nan Sinema

  Mwen Ale Nan Sinema

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Sinema, fè pati liv KoleksyonDekouvèt yo, pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoundekouvri diferan kontèks ak sitiyasyon sosyal ki egzistealantou yo epi … $6.50
 • Mwen Ale Nan Teyat

  Mwen Ale Nan Teyat

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Teyat, fè pati liv Koleksyon Dekouvètyo, pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvridiferan kontèks ki egziste alantou yo epi aprann kijan pou yoko… $6.50
 • Mwen Ale Vote

  Mwen Ale Vote

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Vote, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pounivo Pre-K. Li ekri pou entwodui timoun nan reyalite eleksyon:Fido ak Minou se kandida; kilès ki ap pote viktwa? Ki sa… $6.50
 • J'ai Voté

  J'ai Voté

  by Heurtelou Maude

  Ce livre, J'ai voté! fait partie de la Collection Découverte pour le niveau prescolaire. Il est écrit pour encourager les enfants à faire l'expérience de différents contextes et ac… $6.75
 • Je vais au restaurant

  Je vais au restaurant

  by Heurtelou Maude

  Ce livre, Je vais au restaurant, fait partie de la Collection Découverte pour le niveau prescolaire. Il est écrit pour encourager les enfants à faire l'expérience de différents con… $6.50
 • Mwen Ale Nan Teyat / I went to the theater

  Mwen Ale Nan Teyat / I went to the theater

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Teyat/I went to the Theater fè pati liv Koleksyon Dekouvèt bileng Kreyòl-Anglè pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ki egzis… $6.75
 • Mwen Ale Nan Teyat / J’ai été au théâtre

  Mwen Ale Nan Teyat / J’ai été au théâtre

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Teyat bileng, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo, pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ki egziste alantou yo epi aprann kijan… $6.75
 • Mwen Ale An Pwovens,

  Mwen Ale An Pwovens,

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole.Liv sa a, Mwen Ale An Pwovens, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre ak K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri sa ki ap pase alantou yo epi fè yo anvi … $6.50
 • Twa Timoun Nan Plato Santral (Big Book)

  Twa Timoun Nan Plato Santral (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Twa Timoun Nan Plato Santral, nan Koleksyon Dekouvèt. Se istwa twa timoun ki an vakans epi ki deside al vizite vil ak kominote ki nan zòn kote yo fèt la. Anplis timoun yo… $19.50