Your cart is empty

 • Mwen Ale Nan Mize

  Mwen Ale Nan Mize

  Koleksyon Dekouvèt

  by Maude Heurtelou

  Cat. #: B1219  Liv sa a, Mwen ale nan Mize, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo K jouska 1. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ki egziste a… $5.50
 • Mwen Ale Nan Fèt

  Mwen Ale Nan Fèt

  Koleksyon Dekouvèt

  by Maude Heurtelou

  Cat. #: B1233K  Liv sa a, Mwen ale nan Fèt, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou entwodui timoun nan aktivite sosyal pou laj yo, tankou, ale nan … $5.00
 • Je vais au théâtre

  Je vais au théâtre

  The Discovery Collection in French

  by Heurtelou Maude

  Ce livre, Je vais au théâtre, fait partie de la Collection Découverte pour le niveau prescolaire. Il est écrit pour encourager les enfants à faire l'expérience de différents c… $5.00
 • Mwen Ale Nan Restoran

  Mwen Ale Nan Restoran

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen ale nan Restoran, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak aktivite sosyal ki egziste alantou yo ep… $6.50
 • J’ai pris l’avion

  J’ai pris l’avion

  The Discovery Collection in French

  by Heurtelou Maude

  Ce livre, J'ai pris l'avion, fait partie de la Collection Découverte pour le niveau préscolaire. Il est écrit pour encourager les enfants à faire l'expérience de différents context… $6.00
 • Je vais au cinéma

  Je vais au cinéma

  The Discovery Collection in French

  by Heurtelou Maude

  Ce livre, Je vais au cinéma, fait partie de la Collection Découverte pour le niveau prescolaire. Il est écrit pour encourager les enfants à faire l'expérience de différents context… $5.00
 • J’assiste à un match de Football

  J’assiste à un match de Football

  The Discovery Collection in French

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1157F  Ce livre, J'assiste à un match de Football, fait partie de la Collection Découverte pour le niveau préscolaire. Il est écrit pour encourager les enfants à fair… $5.00
 • J’ai pris le bateau

  J’ai pris le bateau

  The Discovery Collection in French

  by Heurtelou Maude

  Ce livre, J'ai pris le bateau, fait partie de la Collection Découverte pour le niveau préscolaire. Il est écrit pour encourager les enfants à faire l'expérience de différents conte… $5.00
 • Mwen Ale Laba

  Mwen Ale Laba

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Laba, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak aktivite sosyal ki egziste alantou yo, epi, apra… $6.00
 • Mwen Ale Nan Bato

  Mwen Ale Nan Bato

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Bato (I Boarded a Boat) fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo, pou nivo Pre-K. Nou ekri li pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak … $5.50
 • Mwen Ale Nan Match Foutbòl

  Mwen Ale Nan Match Foutbòl

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Match Foutbòl, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak aktivite sosyal ki egziste alantou … $5.50
 • Mwen Ale Nan Sinema

  Mwen Ale Nan Sinema

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Sinema, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo, pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak sitiyasyon sosyal ki egziste alantou yo e… $5.50
 • Mwen Ale Nan Teyat

  Mwen Ale Nan Teyat

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Teyat, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo, pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ki egziste alantou yo epi aprann kijan pou yo… $5.00
 • Mwen Ale Vote

  Mwen Ale Vote

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Vote, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou entwodui timoun nan reyalite eleksyon: Fido ak Minou se kandida; kilès ki ap pote viktwa? Ki … $5.50
 • J'ai Voté

  J'ai Voté

  The Discovery Collection in French

  by Heurtelou Maude

  Ce livre, J'ai voté! fait partie de la Collection Découverte pour le niveau prescolaire. Il est écrit pour encourager les enfants à faire l'expérience de différents contextes et ac… $5.50
 • Je vais au restaurant

  Je vais au restaurant

  The Discovery Collection in French

  by Heurtelou Maude

  Ce livre, Je vais au restaurant, fait partie de la Collection Découverte pour le niveau prescolaire. Il est écrit pour encourager les enfants à faire l'expérience de différents con… $5.50
 • Mwen Ale Nan Teyat / I went to the theater

  Mwen Ale Nan Teyat / I went to the theater

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Teyat / I went to the Theater fè pati liv Koleksyon Dekouvèt bileng Kreyòl-Anglè pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks k… $6.75
 • Mwen Ale Nan Teyat / J’ai été au théâtre

  Mwen Ale Nan Teyat / J’ai été au théâtre

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Teyat bileng, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo, pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ki egziste alantou yo epi aprann kijan… $6.75
 • Mwen Ale An Pwovens

  Mwen Ale An Pwovens

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1244K  In Haitian Creole.Liv sa a, Mwen Ale An Pwovens, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre ak K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri sa ki ap pase alant… $5.00
 • Twa Timoun Nan Plato Santral (Big Book)

  Twa Timoun Nan Plato Santral (Big Book)

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: BB1361K  Liv sa a, Twa Timoun Nan Plato Santral, nan Koleksyon Dekouvèt. Se istwa twa timoun ki an vakans epi ki deside al vizite vil ak kominote ki nan zòn kote … $19.50