Your cart is empty

 • Digital Library K-12

Digital Library K-12

by Educa Vision Inc.

$2,500.00

Description

Cat #: Server001  

Digital Library K-12 
A Raspberry Pi Based Server 

Package includes:

 • One Raspberry Pi Computer
 • Wi-fi Router
 • 300 titles (digital books, PowerPoint lessons and about 1000 interactive activities)
  • Some with sounds (about 100)
  • Some books with simple evaluation (about 60)
  • Some books with glossary (about 60)
  • Some with video clip and simulation to illustrate a concept (about 20)
  • All loaded on the Limus OS micro server (raspberry pi) connected to the wi-fi server router. The contents can be accessed with any wi-fi capable devices (such as i-pad, kindle, smart-phone or other wi-fi capable devices or via Ethernet cables).
 • 1e ane Lekti kourikoulòm, (130 leson)
 • 1e ane Aktivite kourikoulòm, (130 leson)
 • 1e ane Gid pwofesè kourikoulòm, (130 leson)
 • 2e ane Lekti kourikoulòm, (130 leson)
 • 2e ane Aktivite kourikoulòm, (130 leson)
 • 2e ane Gid pwofesè kourikoulòm, (130 leson)
   
 • Imajye (Pictorial Dictionary)
  • English Haitian-Creole
  • English French
  • Entèraktif ak son
 • Koleksyon bon sitwayen (Citizenship and living together)
  • Alix se fawouchè
  • Ann antann nou
  • Timoun yo kontan
  • Fanmi mwen tankou lakansyèl
  • Fè atansyon
 • Koleksyon dekouvèt (Early Discovery)
  • Mwen ale nan fèt
  • Mwen ale nan match foutbòl
  • Mwen ale nan mize
  • Mwen ale an pwovens
  • Mwen ale nan sinema
 • Koleksyon mwen konnen (What I Know)
  • Mwen konn ale laplaj
  • Mwen konnen Kreyòl
  • Mwen konn konte
  • Mwen konnen franse
  • Mwen konnen renmen
 • Koleksyon Karamèl (Kindergarten reading with illustrations)
  • Anndan ak deyo
  • Bò kote madan zarenyen
  • Bout ke lilit
  • Kò ti makak la
  • Lajounen ak lannuit
  • Moustik la gen tous
  • Jòn abriko vèt an mòv
  • Jòn ble ak wouj
  • Msye krapo balonnen
  • Nòs woz ak choublak
  • Papiyon mov la
  • Semèn lous la
  • Senk sans yo
  • Ti kana yo
  • Ti krapo egoyis
  • Trezò towo bèf
  • Twa sè kalmason
  • Dis jako
  • Fèt la
  • Gwo ak piti
 • Koleksyon Konsèp (Basic Concepts)
  • Ble
  • jòn
  • Vèt
  • Wouj
  • Anba, Anlè
  • Alantou anndan
  • Anndan ak deyò
  • Pre ak lwen
  • De
  • Twa
  • Dis
  • Senk
  • Devan ak dèyè
  • Ouve ak fèmen
  • Di swa ak mou
  • Gwo ak piti
  • Esfè
  • Kònè
  • Kib
  • Silenn
  • Liv pye pous
  • Segonn minit è
  • Kiyè a kafe
  • Pent ka ak gallon
  • Triyang
  • Kare
  • Rektang
  • Sèk
  • Jou fet ak vakans
  • Jou nan semèn nan
  • Sezon
  • Mwa nan ane a
 • Matematik ak entèraksyon (Interactive Mathematics Activities)
  • Adisyon
  • Konte jiska 3
  • Konte jiska 5
  • Konte 6 jiska 10
  • Li ekri 11 a 19
  • Nonm òdinal
  • Soustraksyon
  • Enstriman jeyometri
  • Fòm twa dimansyon
  • Kadrilatè
  • Liy nimerik
  • Liy
  • Poligòn
  • Sèk
  • Fòm de dimansyon
 • Mizik (22)
 • Postè (10)
 • Jwèt korelit
 • Glosè swen sante
 • Koleksyon Syans ak Entèraksyon (Interactive Science)
  • Abita animal
  • Adaptasyon animal
  • Ak kiyès mwen sanble
  • Chèn alimantè
  • Kijan bèt yo siviv
  • Kouri naje vole
  • Kijan plant grandi
  • Etap nan lavi plant
  • Myèl polen ak semans
  • Plant yo kapab fè manje yo bezwen
  • Pye pòm
  • Adaptasyon plant
  • Gen matyè sou tout fom
  • Solèy ki bay nou lavi
  • Latè panche
  • Sifas latè ak chanje
  • Lannuit ak lanjounen
  • Tan ak klima
  • Zap men kouran
  • Fòs leman
  • Lonbraj mwen
  • Gravite
  • Mwen itilize machin senp
  • Kanpe ak derape
  • Animal ann klase yo
  • Mwen kapab sèvi ak zouti lasyans
  • Lasyans an sekirite
  • Natirèl atifisyèl
  • Vivan oswa non vivan
  • Mwen kapab sèvi ak souri
 • Koleksyon Konsèp fransè (Basic Concepts in French)
  • Les Couleurs:
   • B757: Bleu
   • B758: Vert
   • B759: Rouge
   • B760: Jaune
  • Les Positions:
   • B761: Sur, Sous
   • B762: Près et Loin
   • B763: Dedans et Dehors
   • B764: Autour, Dedans
  • Les chiffres:
   • B765: Cinq
   • B766: Dis
   • B767: Trois
   • B768: Deux
  • Les forms en 3 dimensions:
   • B777: Cube
   • B778: Sphère
   • B779: Cylindre
   • B788: Cone
  • Les Formes en deux dimensions:
   • B773: Triangle
   • B774: Cercle
   • B775: Carré
   • B776: Rectangle
  • Mon calendrier:
   • B780: Vacances et jour de fête
   • B781: Les jours de la semaine
   • B782: Les saisons
   • B783: Les mois de l’année
  • Les contraires:
   • B769: Ouvert et Fermé
   • B770: Dur, Soyeux et Mou
   • B771: Gros et Petit
   • B772: Avant, Arrière
  • Les Mesures:
   • B784: La seconde, la minute et l’heure
   • B785: La cuillère à café, Cuillère à table
   • B786: La livre, Le pied et le pouce
   • B787: La Pinte, le pied et le quart
 • Woman (Novels)
  • Gouverneurs de la rosée
  • Une saison à Jacmel
  • La ligne brisée de l’arc en ciel
  • Le vieux Samuel
  • L’enfer c’est la mer
  • Prizonye Jakmèl la (B827K)
  • L’histoire des grottes d’Haiti (B1096KE)
  • Mouche Defas (B159)
  • Lafami Bonplezi (B019)
  • Sezisman (B063)
  • Sajès Ayisyen (B581)
  • Lekòl Medam yo (B192)
  • Zanmi Pèsòn (B213)
  • Fanm filozòf (B215)
  • Ballon de mes rêves
  • Atis Ayisyen (B450)
  • Konpè Lyon, Komè lougawou ak amwa majik 
 • Aprann Anglè (Learning English)
  • Je M Louvri
  • English / Haitian Creole Phrasebook (B032)
  • English as a second Language
 • COMPLIMENTARY ADDITION (from Open Sources)
       WIKIPEDIA in French (selection)
       KHAN ACADEMY for grades K to 12 (selection)
       HAITI FUTURE Collection (selection)

Keywords: 

Server , digital library , Haitian Creole , Raspberry Pi , K-12 , Koleksyon , Collection 

Visit the Digital Library K-12