Your cart is empty

  • Dèyè mòn, plen mòn

Dèyè mòn, plen mòn

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Cat. #: B1352  

Liv sa a, Dèyè mòn, plen mòn , se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase ?. Nan liv sa a, Beti ak Deni an vakans, yo pran wout nan mòn pou yo ale chèche konnen ki sa ki dèyè mòn yo. Sou wout la, yo rankontre moun, yo bouke, yo tande istwa. Eske y ap jwenn yon mago lajan sou tèt mòn nan? Ki sa y ap jwenn? Eske y ap apresye sa yo jwenn nan? Istwa sa a konsevwa pou ankouraje lektè yo apresye sezon vakans la, dekouvri Ayiti, epi, diskite sou koze ewozon ak polisyon.

ISBN #: 9781626327054

Keywords: vacation - visit - community - area - mountain -  mango - money