Your cart is empty

  • Dyedone ak Asefi

Dyedone ak Asefi

by Maude Heurtelou

$6.00

Description

Liv sa a, Dyedone ak Asefi, se istwa de timoun, yon ti fi ak yon ti gason ki fè yon move eksperyans premye jou lekòl yo. Sa ki dwe fè sa? Sa k pase jou sa a? Asefi se yon timoun ki toujou gen kè kontan. Dyedone se yon ti gason janti. Ki sa ki pou rive premye jou lekòl la pou fè direktè ak asistan direktè a oblije fè yon reyinyon ?

Liv sa a nan Koleksyon Sa k Pase ? Se yon liv ki enteresan pou pwovoke diskisyon sou jan timoun lekòl viv youn ak lòt. Si ou li li, ou ka byen jwenn yon repons pou move eksperyans sa a. Liv sa a disponib an gwo fòma pou lekti an gwoup.

6 x 9 in; 20 pp 
Cat. #: B1502
ISBN:  9781643820033