Your cart is empty

 • Journal of Haitian Studies (Volume 14 Number 2)

  Journal of Haitian Studies (Volume 14 Number 2)

  by The Haitian Studies Association

  The Journal of Haitian Studies is the official publication of the Haitian Studies Association. It is the only refereed scholarly journal dedicated solely to scholarship on Hai… $20.00
 • Ma famille est comme l'arc-en-ciel (Big Book)

  Ma famille est comme l'arc-en-ciel (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB983F Ce livre introduit les enfants à la diversité dans la famille. En même temps, il fait la connection des couleurs et des émotions. Il fait partie des titres de la Collec… $19.50
 • Toma Tenas

  Toma Tenas

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Toma gen konfyans nan tèt li, epi li detèmine pou lòt moun pa dekouraje li. Liv sa a se youn nan tit Koleksyon Bon Sitwayen an pou klas … $5.00
 • Il est tenace, ce Thomas!

  Il est tenace, ce Thomas!

  by Heurtelou Maude

  B1154F  Thomas était souvent découragé par les autres. Il n’a jamais perdu confiance en lui-même. Ce livre se rapporte à la détermination et à la confiance en soi. Il fait par… $6.50
 • Chart Panse Kritik

  Chart Panse Kritik

  by Educa Vision Inc.

  Cat #: P278  In Haitian Creole. Size 11 X 17. $7.50
 • Journal of Haitian Studies (Volume 15 Number 1/2)

  Journal of Haitian Studies (Volume 15 Number 1/2)

  by The Haitian Studies Association

  The Journal of Haitian Studies is the official publication of the Haitian Studies Association. It is the only refereed scholarly journal dedicated solely to scholarship on Hai… $35.00
 • Journal of Haitian Studies (Volume 18 Number 1)

  Journal of Haitian Studies (Volume 18 Number 1)

  by The Haitian Studies Association

  The Journal of Haitian Studies is the official publication of the Haitian Studies Association. It is the only refereed scholarly journal dedicated solely to scholarship on Hai… $20.00
 • Mwen Konnen Basen Zim

  Mwen Konnen Basen Zim

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1372K  In Haitian Creole Liv sa a, Mwen konnen Basen Zim, se youn nan liv nan Koleksyon Mwen Konnen an. Lafami Loran deside ale fè yon flann nan Base… $6.00
 • Mwen Konn Lak Azweyi

  Mwen Konn Lak Azweyi

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1375K In Haitian Creole Liv sa a, Mwen konn Lak Azweyi, se youn nan liv nan Koleksyon Mwen Konnen an. Nan istwa a, pwofesè Remi ki ap montre elèv li yo jeyografi… $6.00
 • Journal of Haitian Studies (Volume 8 Number 1)

  Journal of Haitian Studies (Volume 8 Number 1)

  by The Haitian Studies Association

  The Journal of Haitian Studies is the official publication of the Haitian Studies Association. It is the only refereed scholarly journal dedicated solely to scholarship on Hai… $20.00
 • Alina pran sipriz

  Alina pran sipriz

  by Heurtelou Maude

   B1348K  Alina pran sipriz fè pati Koleksyon Sa k Pase ? Se Istwa Alina ki vle ale nan Sik Patapouf sou Channmas, men, li pa gen lajan. Alina imajine plizyè… $6.00
 • Mwen Konn Sitadèl la

  Mwen Konn Sitadèl la

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1371K In Haitian Creole Liv sa a, Mwen konn Sitadèl la, se youn nan liv nan Koleksyon Mwen Konnen an. Yon jou nan mwa novanm, Klodèt ak Remi al vizite Sitad… $6.00
 • Mwen Konn Sitadèl la (Big Book)

  Mwen Konn Sitadèl la (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: BB1371K In Haitian Creole Liv sa a, Mwen konn Sitadèl la, se youn nan liv nan Koleksyon Mwen Konnen an. Yon jounan mwa novanm, Klodèt ak Remi al vizite Sitad… $19.00
 • David lanse yon fize ak fistibal (BIG BOOK)

  David lanse yon fize ak fistibal (BIG BOOK)

  by Heurtelou Maude

  BB1380K  Liv sa a, “David lanse yon fize ak fistibal,” nan Koleksyon Wobotika a. Se istwa yon ti gason ki rele David ki vle fè epi lanse yon fize. Entansyon msye se lanse fize… $19.00
 • David lanse yon fize ak fistibal

  David lanse yon fize ak fistibal

  by Heurtelou Maude

  B1380K  Liv sa a, “David lanse yon fize ak fistibal,” nan Koleksyon Wobotika a. Se istwa yon ti gason ki rele David ki vle fè epi lanse yon fize. Entansyon msye se lanse fize … $6.00
 • Mwen ka fè yon fize ak boutèy

  Mwen ka fè yon fize ak boutèy

  by Heurtelou Maude

  B1379K  Liv sa a, “Mwen ka fè yon fize ak boutèy,” se yon liv nan Koleksyon Wobotika a. Nan istwa sa a, Kalin ak Kalo ki enterese nan wobotik deside yo pral fè yon fize ak yon… $6.00
 • Trisecting of Angles: Its Applications and Consequences

  Trisecting of Angles: Its Applications and Consequences

  by Frantz Olivier

  B1270  In Greek philosophy it was encouraged to speak and also seek the truth. Many church dogmas have been debated in open forum for many years before being adopted as truth.… $29.99
 • Mwen konnen kisa wobo ye

  Mwen konnen kisa wobo ye

  by Heurtelou Maude

  B1377K  Liv sa a, “Mwen konn kisa yon wobo ye”, nan Koleksyon Wobotika a. Li entwodui diferan konsèp nan domèn wobotik. Apre ou fin li l, ou ka vin enterese konstwi pwòp wobo … $6.00
 • Mwen konnen kisa wobo ye (Big Book)

  Mwen konnen kisa wobo ye (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB1377K  Liv sa a, “Mwen konn kisa yon wobo ye”, nan Koleksyon Wobotika a. Li entwodui diferan konsèp nan domèn wobotik. Apre ou fin li l, ou ka vin enterese konstwi pwòp wobo… $19.50
 • Mwen konnen sikui senp

  Mwen konnen sikui senp

  by Heurtelou Maude

  B1373K  Kalin ak Kalo enterese nan sikui senp. Yo dekouvri yo ka fè limyè limen, yo ka fè yon sonèt mache, yo menm ka eseye fè elis yon elikoptè vire. Men, èske se yon ekspery… $6.00
 • Mwen konnen sikui senp (Big Book)

  Mwen konnen sikui senp (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB1373K  Kalin ak Kalo enterese nan sikui senp. Yo dekouvri yo ka fè limyè limen, yo ka fè yon sonèt mache, yo menm ka eseye fè elis yon elikoptè vire. Men, èske se yon eksper… $19.50
 • Premye machin solè m

  Premye machin solè m

  by Heurtelou Maude

  B1376K  Liv sa a, Premye machin solè m, fè pati Koleksyon Wobotika. Se premye fwa Kalin ak Kalo monte yon ti machin solè. Ki sa ki pase lè yo fin monte tout pyès yo ? Eske mac… $6.00
 • Premye machin solè m (Big Book)

  Premye machin solè m (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB1376K  Liv sa a, Premye machin solè m, fè pati Koleksyon Wobotika. Se premyefwa Kalin ak Kalo monte yon ti machin solè. Ki sa ki pase lè yo fin monte toutpyès yo ? Eske mach… $19.50
 • Clothes - Rad

  Clothes - Rad

  by Educa Vision Inc.

  B1345EKThis is a book to introduce clothe vocabulary to preschool kids ages 3-6. Prepare as many old (adult-sized) clothes as possible such as: shirt, pants, socks, jacket, shoes, … $5.00
 • Colors - Koulè

  Colors - Koulè

  by Educa Vision Inc.

  B1346EK This is a book to introduce colors to preschool kids ages 3-6 to teach and learn basic color and color names. First show objects with different colors, like red object… $5.00
 • Tropical Fruits - Fwi twopikal

  Tropical Fruits - Fwi twopikal

  by Educa Vision Inc.

  B1347EK  This is a book to introduce fruits vocabulary to preschool kids ages 3-6Start a conversation and encourage the children to talk about growing cycles of different type… $5.00
 • Le Jardin de la Reine Soleil

  Le Jardin de la Reine Soleil

  by Marie Monique Jean-Gilles

  B554  Le Jardin de la Reine Soleil / Jaden Larèn Solèy Bilingual, French and Haitian Creole. ISBN Number: 9781626325703 $14.00 Select Options
 • Cuaderno Inspiración Latinoamericana / Personajes de la tierra Cuaderno de Trabajo. Volumen 1

  Cuaderno Inspiración Latinoamericana / Personajes de la tierra Cuaderno de Trabajo. Volumen 1

  by Caroline Behrman Roberts

  B1272  Inspiración Latinoamericana Personajes de la tierra Cuaderno de Trabajo. Volumen 1Este Cuaderno de Trabajo. Volumen 1 esta diseñado para reforzar la información que con… $10.00
 • Konpè Chyen resi move!

  Konpè Chyen resi move!

  by Heurtelou Maude

  B1365  Koleksyon Komik gen yon seri istwa ki prezante sou fòm dyalòg, etap pa etap. Ilistrasyon pèsonaj yo amizan, epi, yo montre sekans istwa a ak pwogresyon. Lè yon lektè ap… $7.75
 • The City of the Stone Carriers

  The City of the Stone Carriers

  by Sandra Branco

  B1222 Carrying the stones seems to be the fate of all inhabitants of the city of the stone carriers. From childhood, everyone learns that this is the truth. When Rocky ar… $16.50
 • SANTÉ MENTALE & PSYCHOTHÉRAPIE EN HAÏTI

  SANTÉ MENTALE & PSYCHOTHÉRAPIE EN HAÏTI

  by Wismick JEAN-CHARLES

  Cat #: B1355  SANTÉ MENTALE & PSYCHOTHÉRAPIE EN HAÏTI Approches Intégratives & Traitements MultimodauxLES ACTES DES SYMPOSIUMS SUR … $20.00
 • Walking / Ann ale

  Walking / Ann ale

  by Carole Boyce Davies

  Bilingual Book (English - Haitian Creole) In this sweet coming-of-age tale, Carole Boyce Davies captures the legend of a man on a secret mission to speed walk around his majes… $17.50
 • Ann aprann sou tolerans (Big Book)

  Ann aprann sou tolerans (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv sa a, Ann aprann sou tolerans, nan Koleksyon Bon Sitwayen. Se yon entwodiksyon sou kòman jere ti kont timoun ap fè tanzantan. Eske ti fi di… $19.50
 • Èske Nou Ka Antann Nou? (Big Book)

  Èske Nou Ka Antann Nou? (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv sa a, Èske nou ka antann nou? se youn nan liv nan Koleksyon Bon Sitwayen an pou timoun depi nan nivo kinndègadenn rive nan dezyèm an… $19.50
 • Fanmi mwen tankou lakansyèl (Big Book)

  Fanmi mwen tankou lakansyèl (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv sa a montre divèsite nan fanmi. Li fè koneksyon ant koulè ak emosyon tou. Se youn nan tit Koleksyon Bon Sitwayen an pou klas preskol… $19.50
 • Istwa Anita chapo Wouj (Big Book)

  Istwa Anita chapo Wouj (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: BB1129K  In Haitian Creole Liv sa a, Istwa Anita Chapo Wouj, se yon vèsyon pou elèv kindègadenn sou Istwa Anita chapo wouj, yon enspiras… $19.50
 • Kalin vle vin Achitèk

  Kalin vle vin Achitèk

  by Heurtelou Maude

  BB1336K  Liv sa a, Kalin vle vin achitèk, se yon liv nan “Koleksyon Sa k Pase?” a. Nan livsa a, Kalin tèlman renmen desinen plan pou konstriksyon, li al pran yon kou desenpou … $19.50
 • Kilès ki ap pote viktwa? (Big Book)

  Kilès ki ap pote viktwa? (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB1353  Liv sa a, Kilès ki pote viktwa, nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa yon gwoup ti gason ki fè yon konkou talan nan vwazinaj la pandan vakans yo. Ki moun ki ap genyen konk… $19.50
 • Konte Sou Mwen (Big Book)

  Konte Sou Mwen (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv sa a, Konte Sou Mwen,  se youn nan liv nan Koleksyon Bon Sitwayen an. Ansanm ak tout lòt liv nan seri a, li fè pati yon seri liv ki ko… $19.50
 • Ma famille est comme l'arc-en-ciel (Big Book)

  Ma famille est comme l'arc-en-ciel (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB983F  Ce livre introduit les enfants à la diversité dans la famille. En même temps, il fait la connection des couleurs et des émotions. Il fait partie des titres de la Colle… $19.50
 • Mon Rêve (Big Book)

  Mon Rêve (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB981  Ce livre encourage les enfants à rêver grand et beau. Il fait partie des titres de la Collection Bon Citoyen pour le  niveau préscolaire. Il est disponible en peti… $19.50
 • Mwen Ale Nan Fèt (Big Book)

  Mwen Ale Nan Fèt (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB1233K      Liv sa a, Mwen Ale Nan Fèt, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou entwodui timoun nan aktivite sosyal pou laj yo, tankou, ale na… $19.50
 • Mwen Ale Nan Restoran (Big Book)

  Mwen Ale Nan Restoran (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB1156K  Liv sa a, Mwen ale nan Restoran, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak aktiv… $19.50
 • Mwen Ale Nan Restoran (Big Book)

  Mwen Ale Nan Restoran (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB1156K  Liv sa a, Mwen ale nan Restoran, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak aktiv… $19.50
 • Manmi, rakonte m Ayiti

  Manmi, rakonte m Ayiti

  by Jeanine Agnant & Alexandra Barbot

  Cat # B522  Jeanine Agnant se yon ansyen pwofesè lekòl ki fèt epi ki grandi Ayiti. Li te vin rete Ozetazini nan lane 50 senkant yo. Li te rete nan vil Chicago ak vil New York,… $17.50
 • Gen Matyè Sou tout Fòm

  Gen Matyè Sou tout Fòm

  by Amy S. Hansen

  In Haitian CreoleThis book is part of a science series “Koleksyon Syans Mwen" in Haitian kreyòl. The series is divided into six themes: Plants, Animals, Forces, M… $12.50
 • Fòs Leman

  Fòs Leman

  by Buffy Silverman

  In Haitian Creole. This book is part of a science series “Koleksyon Syans Mwen" in Haitian kreyòl. The series is divided into six themes: Plants, Animals, Fo… $12.50
 • Mwen kapab ekri kòd pou wobo suiv

  Mwen kapab ekri kòd pou wobo suiv

  by Heurtelou Maude

  Cat # B1374K   Liv sa a, Mwen kapab ekri kòd pou wobo suiv, se yon entwodiksyon sou kodifikasyon. Pou Kalin ak Kalo ki enterese nan wobotik, se yon eksperyans enp&… $6.50
 • Mwen Konn Ansy Derose (Big Book)

  Mwen Konn Ansy Derose (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat # BB1364KLiv sa a, Mwen Konn Ansy Derose (Annsi Dewoz), nan Koleksyon Biyografik. Se yon entwodiksyon sou lavi yon chantè ki te montre anpil afeksyon pou kilti li ak pou… $19.50
 • Mwen konn fè flach (Big Book)

  Mwen konn fè flach (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat # BB1378K  Liv sa a, Mwen konn fè flach, se youn nan liv nan Koleksyon Wobotika a. Nan istwa sa a, Kalo ak Kalin ki renmen elektrisite ak wobotik, konnen ki jan pou… $19.50