Your cart is empty

 • Mwen Konn Tire Kont (Big Book)

  Mwen Konn Tire Kont (Big Book)

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konn Tire Kont, Kl… $19.50
 • Mwen Konnen Plis Panyòl (Big Book)

  Mwen Konnen Plis Panyòl (Big Book)

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwenn Konnen Plis Panyòl, nan Koleksyon Mwen Konnen an. Se istwa Klodèt ak Remi ki ap fè plizyè diskisyon sou kilès pami yo de a ki konnen plis mo panyòl. Pandan y ap fè … $19.50
 • Mwen konn renmen (Big Book)

  Mwen konn renmen (Big Book)

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Nan istwa sa a, Mwen Konn Renmen, Klodèt ak Remi viv moman kote yo fè moun kontan, yo ede moun ki bezwen èd osinon yo montre moun lamitye lanmou ak senpati. Yo reyalize, lè yo demo… $19.50
 • Mwen konn renmen (Big Book)

  Mwen konn renmen (Big Book)

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Nan istwa sa a, Mwen Konn Renmen, Klodèt ak Remi viv moman kote yo fè moun kontan, yo ede moun ki bezwen èd osinon yo montre moun lamitye lanmou ak senpati. Yo reyalize, lè yo demo… $19.50
 • Mwen konnen sou dwa timoun (Big Book)

  Mwen konnen sou dwa timoun (Big Book)

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen konnen sou dwa timoun, se yon liv nan Koleksyon Mwen Konnen. Nan istwa sa a, pwofesè Remi fè yon prezantasyon ak ilistrasyon sou Dwa Timoun. Kijan Richa pran sa?&nbs… $19.50
 • Mwen Konnen Yon Pwezi (Big Book)

  Mwen Konnen Yon Pwezi (Big Book)

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè. Nan istwa sa a, Mwen Konnen Yon … $19.50
 • Mwen Konnen Zetwal Yo (Big Book)

  Mwen Konnen Zetwal Yo (Big Book)

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konnen Zetwal yo,… $19.50
 • Mwen se yon Prensès (Big Book)

  Mwen se yon Prensès (Big Book)

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Se Yon Prensès, se youn nan liv nan koleksyon Bon Sitwayen an.Se yon pwezi ki ankouraje timoun gen fyète, pran lidèchip, epi, pran ledikasyon oserye. Nou swete ti fi… $19.50
 • Tolerans Fè Sans (Big Book)

  Tolerans Fè Sans (Big Book)

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  Tolerans fè sans nan Koleksyon Bon Sitwayen. Se youn nan liv sou sosyalizasyon ant timoun. Nan liv sa a, Mirèy ak Moris pa antann yo, yo fache.Ki jan y ap esprime sa? Eske yo ap ar… $19.50
 • Mwen konprann sikui elektrik

  Mwen konprann sikui elektrik

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv sa a, Mwen Konprann Sikui Elektrik, se youn nan liv Koleksyon Wobotika a. Nan liv sa a, Deni ak Beti, de zanmi enseparab, fè tout kalite eksperyans ak si… $6.00
 • Mwen kapab ekri kòd pou wobo suiv (Big Book)

  Mwen kapab ekri kòd pou wobo suiv (Big Book)

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen kapab ekri kòd pou wobo suiv, se yon entwodiksyon sou kodifikasyon. Pou Kalin ak Kalo ki enterese nan wobotik, se yon eksperyans enpòtan. Gras ak yon seri liy dwat d… $19.50
 • Fluid Spirits: Cosmology and Change in Contemporary Brazilian Umbanda

  Fluid Spirits: Cosmology and Change in Contemporary Brazilian Umbanda

  by Diana Espírito Santo

  Umbanda is an urban 20th-century phenomenon, often described in the literature as Brazil’s first “national”—or truly “Brazilian”— religion… $29.95
 • Papa M Renmen M / My Father Loves Me

  Papa M Renmen M / My Father Loves Me

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  Bilingual English - Haitian Creole  Liv sa a, Papa M Renmen M / My Father Loves Me, se youn nan liv bileng Kreyòl Anglè nan Koleksyon Bon Sitwayen an pou kindègadenn rive nan … $6.50
 • Be Careful! Fè Atansyon!

  Be Careful! Fè Atansyon!

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  Bilingual English - Haitian - Creole This book is about being careful. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.Liv sa a aprann… $6.50
 • A bully is not a friend / Fawouchè Pa Zanmi

  A bully is not a friend / Fawouchè Pa Zanmi

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  Bilingual English - Haitian Creole  This book is about bullying. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.Liv sa a aprann timou… $6.50
 • And the Little Bird Flies \ Ti Zwazo a Vole

  And the Little Bird Flies \ Ti Zwazo a Vole

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  Bilingual English - Haitian Creole This book is about gaining self-confidence. It is one of the bilingual English / Haitian Creole books in the Good Citizen Collection / Kolek… $6.50
 • Mwen Renmen Lòd \ I Am Organized

  Mwen Renmen Lòd \ I Am Organized

  by Heurtelou Maude

  Bilingual English - Haitian Creole  This book is about self confidence. It is one of the bilingual English / Haitian Creole books in the Good Citizen Collection for Pre-K.Liv … $6.50 Currently Unavailable
 • Mwen reve \ I dream too

  Mwen reve \ I dream too

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  Bilingual English - Haitian Creole  Liv sa a, Mwen Reve / I dream big se youn nan liv Koleksyon Bon Sitwayen an pou Kinndègaden. Li ekri pou ankouraje timoun gen gwo rèv depi … $6.50
 • Yon Vye Moso Chabon \ Dreaming Big

  Yon Vye Moso Chabon \ Dreaming Big

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  Bilingual English - Haitian Creole  Liv sa a, Yon Vye Moso / Dreaming Big se youn nan liv Koleksyon Bon Sitwayen bileng Kreyòl / Anglè pou nivo PreK-K. Se yon istwa sou ki jan… $5.50
 • Fanmi Mwen Tankou Lakansyèl / All The Colors Of The Rainbow

  Fanmi Mwen Tankou Lakansyèl / All The Colors Of The Rainbow

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  Bilingual English - Haitian Creole  Liv sa a, Fanmi mwen tankou lakansyèl / All the colors of the rainbow, se yon liv bileng Kreyòl / Anglè nan Koleksyon Bon Sitwayen pou nivo… $5.50
 • Mwen gen yon sekrè

  Mwen gen yon sekrè

  Koleksyon Sa K Pase?

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv sa a, Mwen gen yon sekrè, se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase? a. Nan liv sa a, Janklod pa janm malad. Li di Frida, Lori ak Loran li gen yon sekrè. Frida,… $6.50
 • Fi alèkile!

  Fi alèkile!

  Koleksyon Sa K Pase?

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole  Liv sa a, Fi alèkile!, se yon liv sou egalite opòtinite ant ti fi ak ti gason nan koze metye yo ka aprann. Li ekri pou ankouraje ti fi kwè nan tèt yo, pou y… $6.00
 • Èske ou te konn sa?

  Èske ou te konn sa?

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole  Liv sa a, Èske ou te konn sa? Se yon liv ki rekonèt kontribisyon travay ti gason ka fè nan kay depi yo piti. Anplis, li vle motive yo depi piti pou yo … $6.00
 • An nou kolore sou metye

  An nou kolore sou metye

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv sa a, AN NOU SOU METYE, se yon kaye koloryaj pou timoun nan nivo Jadendanfan jouska premye ane . Li nan Koleksyon Sa k Pase? Nou panse li enpòtan pou tim… $7.50
 • Aktivite sou kèk metye

  Aktivite sou kèk metye

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv sa a, AKTIVITE SOU KEK METYE , se yon kaye aktivite pou timoun nan nivo dezyèm jouska twazyèm ane. Li nan Koleksyon Sa k Pase? Nou panse li… $8.75
 • Kaye Egzèsis Dezyèm Ane

  Kaye Egzèsis Dezyèm Ane

  by Educa Vision Inc.

  -          Lessons for teaching a full year second grade writing In Haitian Creole.-         140 leson ak aktivite pou anseye ekri… $15.00
 • Kaye Egzèsis Premye Ane

  Kaye Egzèsis Premye Ane

  by Educa Vision Inc.

  -          Lessons for teaching a full year first grade writing in Haitian Creole.-        135 leson ak aktivite pou anseye ekriti… $14.00
 • Liv Lekti Premye Ane

  Liv Lekti Premye Ane

  by Educa Vision Inc.

  -          Lessons for teaching a full year first grade reading.-         135 leson pou anseye lekti pandan premye ane An Kreyòl, an ko… $17.50
 • Liv Lekti Dezyèm Ane

  Liv Lekti Dezyèm Ane

  by Educa Vision Inc.

  -     Lessons for teaching a full year second grade reading.-    140 leson pou anseye lekti pandan dezyèm ane An Kreyòl, an koulè, ak ilistrasyon.Size: 6 in &nb… $17.50
 • Koleksyon Lekti Premye Ane / First grade reading package

  Koleksyon Lekti Premye Ane / First grade reading package

  by Educa Vision Inc.

  First grade reading packagePackage contents:135 lessons for teaching a full year first grade reading. In Haitian Creole, in full color, 158 pages, 6x9.Lessons for teaching a full y… $70.00
 • Koleksyon Lekti Dezyèm Ane / Second grade reading package

  Koleksyon Lekti Dezyèm Ane / Second grade reading package

  by Educa Vision Inc.

  Second grade reading package Package contents:138 lessons for teaching a full year second grade reading. In Haitian Creole, in full color, 284 pages, 6x9.Lessons for teaching … $70.00
 • Manifès Feminis an 15 Konsèy

  Manifès Feminis an 15 Konsèy

  by Chimamanda Ngozi Adichie

  Author: Chimamanda Ngozi Adichie Haitian Creole Translation: Samuel Jean-Baptiste A Haitian translation of Dear Ijeawele, or A Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions   … $12.00
 • Girls Talk

  Girls Talk

  by Cassandre Davis

  Girls TalkBut Can She Talk To You?How To Effectively Communicate With Our Girls            This book is for anyone who is responsible for support… $16.50
 • Konpozan ak Konpletif

  Konpozan ak Konpletif

  by Dimitri Hilton

  DE MO SOU EKRIVEN AN:        Gabriyèl Dimitri Iltonn (Gabriel Dimitri Hilton) fèt Pòtoprens, senk mwa, jou pou jou, apre Franswa Divalye (F… $17.50
 • Sezon

  Sezon

  by Educa Vision Inc.

  Postè sezon yo. Cat. Number: P284  $6.50
 • Fundamentals Of Haitian Vodou (Online Course)

  Fundamentals Of Haitian Vodou (Online Course)

  by Marie Jose Alcide Saint-Lot

         Our goal in this course is to debunk the misrepresentation of Vodou and shed light on its true essence and its place in Haitian life. Through lectures, r… $500.00
 • Koulè

  Koulè

  by Educa Vision Inc.

  Postè koulè yo. Cat. Number: P283  $6.50
 • Alfabè

  Alfabè

  by Lisa Marcellus

  Cat. #: B419 ISBN Number: 9781584324066  $7.50
 • Florida The Turtle Who Thinks He's A Dog Finds His Feelings (The Kit)

  Florida The Turtle Who Thinks He's A Dog Finds His Feelings (The Kit)

  by Dr. Mitch Spero

  A Book and Game Kit: Florida The Turtle Who Thinks He's A Dog Finds His Feelings is a compassionate story to support interpersonal growth, adaptation to change, and overcoming … $29.60
 • Zanmi mwen yo

  Zanmi mwen yo

  by Maude Heurtelou

  Liv sa a, Zanmi Mwen Yo, se yon ti liv kote Mariloud ap pale de Jilna ak Jasmin ki renmen chante. Li gen yon zanmi ki rele Woza tou. Ki sa Woza dwe renmen fè? Epi, gen Brenò. Depi … $5.00
 • Digital Library 6 - 12

  Digital Library 6 - 12

  by Educa Vision Inc.

  A wide collection of interactive books, read-along audio, posters etc. in digital format. A comprehensive package with fiction, non-fiction, essays, reference materials, encycloped… $2,500.00
 • Fundamentals Of Haitian Vodou (DVD)

  Fundamentals Of Haitian Vodou (DVD)

  by Marie Jose Alcide Saint-Lot

          Our goal in this course is to debunk the misrepresentation of Vodou and shed light on its true essence and its place in Haitian life. Through lectures, … $500.00
 • Ti Sentaniz

  Ti Sentaniz

  by Fondasyon Maurice Sixto

  Moris Siksto te fèt 23 Me 1919 nan vil Gonayiv nan peyi Ayiti. Li te pase plis tan li ap ekri istwa reyèl sou lavi ayisyen yo tankou, Tisentaniz, Mèt Zab&egrav… $12.50
 • Aprann Matematik ak kè kontan Dezyèm Ane

  Aprann Matematik ak kè kontan Dezyèm Ane

  by Educa Vision Inc.

  Second grade Mathematic activities, day by day, for one academic year. Cat. #: B1446  ISBN: 9781626329942  $9.50
 • Zanmi mwen yo (Big Book)

  Zanmi mwen yo (Big Book)

  by Maude Heurtelou

  Liv sa a, Zanmi Mwen Yo, se yon ti liv kote Mariloud ap pale de Jilna ak Jasmin ki renmen chante. Li gen yon zanmi ki rele Woza tou. Ki sa Woza dwe renmen fè? Epi, gen Brenò. Depi … $19.50
 • Timoun nan katye m yo

  Timoun nan katye m yo

  by Maude Heurtelou

  Liv sa a, Timoun nan katye m yo, se istwa yon ti fi ki rele Mariloud k ap pale de zanmi li yo. Èske zanmi li yo antann avèk li? Kilès ki enteresant? Kilès ki konn bay blag? Ki jan … $6.50
 • Timoun nan katye m yo (Big Book)

  Timoun nan katye m yo (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Timoun nan katye m yo, se istwa yon ti fi ki rele Mariloud k ap pale de zanmi li yo. Eske zanmi li yo antann avèk li? Kilès ki enteresant? Kilès ki konn bay blag? Ki jan … $19.50 Currently Unavailable
 • Sa w kwè... Se li w wè!

  Sa w kwè... Se li w wè!

  Koleksyon Komik

  by Maude Heurtelou

  Koleksyon Komik gen yon seri istwa ki prezante sou fòm dyalòg, etap pa etap. Ilistrasyon pèsonaj yo amizan, epi, yo montre sekans istwa a ak pwogresyon. Lè yon lektè ap gade ilistr… $7.75
 • Florida The Turtle Who Thinks He's A Dog Finds His Feelings (Book Only)

  Florida The Turtle Who Thinks He's A Dog Finds His Feelings (Book Only)

  by Dr. Mitch Spero

  The child reader learns that if a turtle can change, they can change too. Florida the Turtle learned to interact with people. To our knowledge, no other Psychologist (Talking Docto… $18.47
 • Iconic Birds of Florida

  Iconic Birds of Florida

  by Carole Devillers

  “Glimpses of.... Iconic Birds of Florida” gives you a peek into the intimate life of these awesome creatures we call birds. Photographer/ Author Carole Devillers spent … $27.50