Your cart is empty

  • Eksplore Etazini avèk senk tèm jewografi yo / Exploring the United States with the Five Themes of Geography
  • Eksplore Etazini avèk senk tèm jewografi yo / Exploring the United States with the Five Themes of Geography

Eksplore Etazini avèk senk tèm jewografi yo / Exploring the United States with the Five Themes of Geography

by Nancy Golden

$12.50

Description

Briefly looks at United States' geography in terms of five geographical themes: location; place, or physical characteristics; human-environment interaction; movement, or transportation; and region.

Lòt liv ki nan koleksyon sa a ki an an Kreyòl Ayisyen:
Eksplore Brezil avèk senk tèm jewografik 
Eksplore Etazini avèk senk tèm Jewografik
Eksplore Meksik avèk senk tèm Jewografik 

Cat. #: B862
ISBN Number: 9781424212812