Your cart is empty

  • Èske ou te konn sa?

Èske ou te konn sa?

Koleksyon Bon Sitwayen

by Heurtelou Maude

$6.00

Description

In Haitian Creole  

Liv sa a, Èske ou te konn sa? Se yon liv ki rekonèt kontribisyon travay ti gason ka fè nan kay depi yo piti. Anplis, li vle motive yo depi piti pou yo kòmanse enterese gen yon metye lè yo gran. Li ekri pou ankouraje ti gason devlope endepandans yo nan afè travay nan kay, epi, kwè nan tèt yo kòm sitwayen pwodiktif demen. Liv sa a mache ak desen pou kolore, epi, ak mizik pou chante. Li nan Koleksyon Sa k Pase? a. Li disponib an gwo fòma pou lekti an gwoup.

Size: 6in x 9in
Cat. Number: B1433K
Number Of  Pages: 20 
ISBN Number: 9781626329690 

Keywords: kontibisyon - contribution - motive - motivate - motivation - metye - profession