Your cart is empty

  • Eske timoun gen dwa? (Big Book)

Eske timoun gen dwa? (Big Book)

Koleksyon Sa K Pase?

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Liv sa a, Eske timoun gen dwa?, se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase?. Se istwa yon pwofesè ki diskite kesyon sa a ak de nan elèv li yo, Gèlin ak Richa. Eske timoun konnen yo gen dwa? Ki dwa yo genyen? Sa se kesyon enpòtan pwofesè Remi vle asire l elèv li yo konprann. Eske ou konn dwa ou? An nou verifye si ou konn tout dwa timoun genyen.

Liv sa a disponib an ti fòma pou timoun.

Number of Pages: 24
Size:                      11 x 17 inches
Binding Type:        Paperback

Cat #: BB1407
ISBN #: 9781626328167 

Keywords: children right - school grade