Your cart is empty

  • Fanmi Mwen tankou Lakansyèl

Fanmi Mwen tankou Lakansyèl

by Maude Heurtelou

$5.00

Description

In Haitian Creole  

This book is about diversity in the family. It also introduces concepts of colors and emotions. It is one of the books in the Good Citizen Collection for Pre-K. The same subject is available in French. Liv sa a montre divèsite nan fanmi. Li fè koneksyon ant koulè ak emosyon tou. Se youn nan tit Koleksyon Bon Sitwayen an pou klas preskolè. Sijè sa a disponib Fransè tou.

Cat Number: B982
ISBN Number: 9781626321663

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole