Your cart is empty

 • Istwa Anita Chapo Wouj

  Istwa Anita Chapo Wouj

  by Maude Heurtelou

  Liv sa a, Istwa Chapo Wouj, se yon vèsyon pou elèv kindègadenn sou istwa Anita Chapo Wouj, yon enspirasyon istwa tradisyonèl Le Petit Chaperon Rouge, men, li prezante nan yon kontè… $6.50
 • Istwa Prensès Solèy

  Istwa Prensès Solèy

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Istwa Prensès Wozita, se yon vèsyon pou elèv kindègadenn sou istwa Prensès Andòmi, yon entèpretasyon istwa tradisyonèl La belle au bois dormante, men, li prezante nan yon… $6.50
 • Istwa Prensès Wozita

  Istwa Prensès Wozita

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Istwa Prensès Wozita, se yon vèsyon pou elèv kindègadenn sou istwa Prensès Andòmi, yon entèpretasyon istwa tradisyonèl La belle au bois dormant, men, li prezante nan yon … $6.50
 • Istwa Sentaniz

  Istwa Sentaniz

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Istwa Sentaniz, se yon vèsyon pou elèv kindègadenn sou istwa Sentaniz Destine, yon entèpretasyon istwa tradisyonèl Cendrillon, men, li prezante nan yon kontèks miltikilti… $6.50
 • Istwa Twa Grenn Pwa

  Istwa Twa Grenn Pwa

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Istwa Twa grenn Pwa, se yon adaptasyon istwa-kont ki rele Jack and the Beanstalk. Li konsevwa pou elèv kindègadenn. Li fè pati Koleksyon Fantastik, yon koleksyon ki gen 6… $6.50
 • Istwa Twa Ti Kochon

  Istwa Twa Ti Kochon

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Istwa Twa Ti Kochon, se yon adaptasyon istwa-Fantastik ki rele Twa Ti Kochon an. Li konsevwa pou elèv kindègadenn. Li fè pati Koleksyon Fantastik, yon koleksyon ki gen 6 … $6.50
 • The Fantastic Collection in Haitian Creole

  The Fantastic Collection in Haitian Creole

  by Heurtelou Maude

  Fantastic Collection includes 6 different titles. It is a perfect introduction to the advanced version of the same story.SP084 $38.00