Your cart is empty

 • Istwa Anita Chapo Wouj

  Istwa Anita Chapo Wouj

  by Maude Heurtelou

  Cat. #: B1129K  In Haitian Creole Liv sa a, Istwa Anita Chapo Wouj, se yon vèsyon pou elèv kindègadenn sou istwa Anita Chapo Wouj, yon enspirasy… $6.50
 • Istwa Prensès Solèy

  Istwa Prensès Solèy

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1125K   In Haitian Creole Liv sa a, Istwa Prensès Solèy, se yon vèsyon pou elèv Kindègadenn sou istwa Pren… $6.50
 • Istwa Prensès Wozita

  Istwa Prensès Wozita

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv sa a, Istwa Prensès Wozita, se yon vèsyon pou elèv kindègadenn sou istwa Prensès Andòmi, yon entèpretasy… $6.50
 • Istwa Sentaniz

  Istwa Sentaniz

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1130K  In Haitian Creole Liv sa a, Istwa Sentaniz, se yon vèsyon pou elèv kindègadenn sou istwa Sentaniz Destine, yon entèp… $6.50
 • Istwa Twa Grenn Pwa

  Istwa Twa Grenn Pwa

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1126K  In Haitian Creole Liv sa a, Istwa Twa grenn Pwa, se yon adaptasyon istwa-kont ki rele Jack and the Beanstalk. Li konsevwa pou elèv kindè… $6.50
 • Istwa Twa Ti Kochon

  Istwa Twa Ti Kochon

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1127K  In Haitian Creole Liv sa a, Istwa Twa Ti Kochon, se yon adaptasyon istwa-Fantastik ki rele Twa Ti Kochon an. Li konsevwa pou elèv kind&eg… $6.00
 • The Fantastic Collection in Haitian Creole

  The Fantastic Collection in Haitian Creole

  by Heurtelou Maude

  SP084Fantastic Collection includes 6 different titles. It is a perfect introduction to the advanced version of the same story.List of the books in that collection: Istwa Anita… $38.00
 • Istwa Twa Grenn Pwa (Big Book)

  Istwa Twa Grenn Pwa (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: BB11326K In Haitian Creole Liv sa a, Istwa Twa grenn Pwa, se yon adaptasyon istwa-kont ki rele Jack and the Beanstalk. Li konsevwa pou elèv kind&egrav… $19.50
 • Istwa Anita chapo Wouj (Big Book)

  Istwa Anita chapo Wouj (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: BB1129K  In Haitian Creole Liv sa a, Istwa Anita Chapo Wouj, se yon vèsyon pou elèv kindègadenn sou Istwa Anita chapo wouj, yon ens… $19.50
 • Istwa Prensès Wozita (Big Book)

  Istwa Prensès Wozita (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Istwa Prensès Wozita, se yon vèsyon pou elèv Pre K-1 ane sou istwa Prensès Andòmi, yon entèpretasyon istwa tradisyonè… $19.50
 • Istwa Sentaniz (Big Book)

  Istwa Sentaniz (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: BB1130K  Liv sa a, Istwa Sentaniz, se yon vèsyon pou  elèv kindergadenn sou istwa Sentaniz Destine, yon entèpretasyon istwa tradisyonè… $19.50
 • Istwa Prensès Solèy (Big Book)

  Istwa Prensès Solèy (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: BB1125K Liv sa a, Istwa Prensès Solèy, se yon vèsyon pou elèv Kindègadenn sou istwa Prensès Solèy, yon enspirasyon ist… $19.50
 • Istwa Twa Ti Kochon (Big Book)

  Istwa Twa Ti Kochon (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: BB1127K Liv sa a, Istwa Twa Ti Kochon, se yon adaptasyon istwa-fantastik ki rele Twa Ti Kochon an. Li konsevwa pou elèv Pre K - 1 ane. Li fè pati Ko… $19.50