Your cart is empty

  • FEZÈ MOMI

FEZÈ MOMI

by Tamara Bower

$14.50

Description

Cat #: B1338  

FEZE MOMI
METÒD NAN PEYI EJIP

TAMARA BOWER te gen anpil enterè nan kilti Ejip Ansyen depi li te gen twazan. Li te renmen degize ak rad ansyen ejipsyen yo, ak kè kontan, lè li ap jwe ak zanmi liz. Lè li te vin pi gran enterè a te vin pi fò. Se konsa, li te etidye Boza nan inivèsite. Apre sa li kontinye fòmasyon li epitou te devlope ladrès nan ilistrasyon akeyolojik nan Metropolitan Museum of Arts. Li te travay tou nan mize sa a nan depatman ki espesyalize nan kilti Ansyen Ejip. Bower te ekri plizyè dokiman espesyalize nan akeyoloji. Anplis li te ekri de liv pou entwodui timoun ki renmen li sou kontribisyon estra-òdinè ejipsyen yo nan rejyon Nò Kontinan Afrik la te pote nan lemonn.

Tamara Bower te resevwa anpil konpliman, bous ak rekonpans pou travay li fè nan difizyon kilti Ejip ansyen pou timoun yo kapab aprann ak kè kontan.

ISBN Number: 9781626326811