Your cart is empty

  • Gid Mèt La, Lekti, Ekriti, Premye Ane

Gid Mèt La, Lekti, Ekriti, Premye Ane

by Educa Vision Inc.

$40.00

Description

-          Teachers guide with 135 lessons for teaching a full year first grade reading and writing.

-          Liv pwofesè, 135 leson pou anseye lekti ak ekriti nan premye ane An Kreyòl.

Size: 8.5 in  x 11 in
Cat. Number: B1438
Language: In Haitian Creole
Number of pages: 650 pages
ISBN Number: 9781626329836 

KEYWORDS: Premye Ane , Gid met , Liv Lekti  , Kaye Ekriti , Dezyem Ane , Reading , Writing