Your cart is empty

 • Fanmi Mwen tankou Lakansyèl

  Fanmi Mwen tankou Lakansyèl

  by Maude Heurtelou

  B982  This book is about diversity in the family. It also introduces concepts of colors and emotions. It is one of the books in the Good Citizen Collection for Pre-K. The same… $5.00
 • Ann Aprann Sou Tolerans

  Ann Aprann Sou Tolerans

  by Maude Heurtelou

  B742  This title, Ann Aprann Sou Tolerans, is one of the 25 books from the Good Citizen Collection. As all the books in that collection, it has been conceived, written, organi… $7.50
 • Papa M Renmen M

  Papa M Renmen M

  by Maude Heurtelou

  B790  This title, Papa M Renmen M, is one of the 25 books from the Good Citizen Collection. As all the books in that collection, it has been conceived, written, organized and … $6.50
 • Konte Sou Mwen

  Konte Sou Mwen

  by Maude Heurtelou

  B803  This title, Konte Sou Mwen, is one of the 25 books from the Good Citizen Collection. As all the books in that collection, it has been conceived, written, organized and p… $6.50
 • Ann Antann Nou

  Ann Antann Nou

  by Maude Heurtelou

  B830   This title, Ann Antann Nou, is one of the 25 books from the Good Citizen Collection. As all the books in that collection, it has beem conceived, written, organized and … $7.50
 • Alix Se Fawouchè

  Alix Se Fawouchè

  by Maude Heurtelou

  B818  Alix the Bully tells the story of a boy who intimidates the kids in his neighborhood. He is selfcentered, he is defiant and he enjoys humiliating the other kids. Some of… $7.50
 • Neglijans Gen Konsekans!

  Neglijans Gen Konsekans!

  by Maude Heurtelou

  B823  Liv sa a, Neglijans Gen Konsekans! se youn nan 24 liv Koleksyon Bon Sitwayen an. Koleksyon an rekòmande pou timoun depi laj Jadendanfan rive nan dezyèm ane. Liv sa a ekr… $12.50
 • Agree or Disagree / Dakò ak Pa Dakò

  Agree or Disagree / Dakò ak Pa Dakò

  by Maude Heurtelou

  B904KE  This book is about getting along. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K. This title also comes in French and monolin… $6.00
 • Tolerans Fè Sans

  Tolerans Fè Sans

  by Heurtelou Maude

  B693K   Tolerans Fè Sans fè pati Koleksyon Bon Sitwayen an Kreyòl. Li rakonte istwa Mirèy ak Moris ki dekouvri yo pa panse menm jan. Yo diferan. &… $6.00
 • Fè Atansyon!

  Fè Atansyon!

  by Heurtelou Maude

  B897  This book is about being careful. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.Liv sa a aprann timoun pou yo pran prekosyon. … $4.50
 • Papa Mwen Vini

  Papa Mwen Vini

  by Heurtelou Maude

  B901   This book is about family ties. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.Liv sa a aprann timoun sou lyen familyal. Se yo… $4.50
 • Èske M Kapab?

  Èske M Kapab?

  by Heurtelou Maude

  B802   Liv sa a, Èske M Kapab, se youn nan seri 25 liv nan Koleksyon Bon Sitwayen an. Ansanm ak tout lòt liv nan seri a, li fè pati yon seri liv ki konsev… $6.50
 • Dakò ak Pa Dakò

  Dakò ak Pa Dakò

  by Heurtelou Maude

  B904   This book is about getting along. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K. Liv sa a konsevwa pou aprann timoun ant… $4.50
 • Men Fawouchè a!

  Men Fawouchè a!

  by Heurtelou Maude

  B808  Liv sa a, Men Fawouchè a! se youn nan 24 liv Koleksyon Bon Sitwayen an pou kindègadenn rive nan dezyèm ane. Ansanm ak tout lòt liv koleksyon an, li konsevwa, ekri, ògani… $6.00
 • De Taken Ki Renmen Fache

  De Taken Ki Renmen Fache

  by Heurtelou Maude

  B1275  This book is about interactions between brothers and sisters. It is one of the books in the Good Citizen Collection/ Kolesksyon Bon Sitwayen for Pre-K.Liv sa a pale sou… $5.50
 • Fawouchè Pa Zanmi

  Fawouchè Pa Zanmi

  by Heurtelou Maude

  B898  This book is about bullying. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K. Liv sa a aprann timoun mefye yo ak fawouchè. … $5.00
 • The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole

  The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole

  by Heurtelou Maude

  SP062  All the books in that collection have been conceived, written, organized and presented in a way to motivate children to develop good citizenship skills early in life. S… $100.50
 • Ti Zwazo a Vole

  Ti Zwazo a Vole

  by Heurtelou Maude

  B899  This book is about gaining self-confidence. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.Liv sa a aprann timoun pou yo fè tèt… $4.50
 • Mwen Renmen Lòd

  Mwen Renmen Lòd

  by Heurtelou Maude

  B900   This book is about being organized. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.Liv sa a aprann timoun pou yo genyen l… $4.50
 • Mwen Reve

  Mwen Reve

  by Heurtelou Maude

  B931K  This book is about nurturing dream. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.Liv sa a aprann timoun pou yo nouri bèl rèv… $5.00