Your cart is empty

 • Fanmi Mwen tankou Lakansyèl

  Fanmi Mwen tankou Lakansyèl

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Maude Heurtelou

  In Haitian Creole  Liv sa a montre divèsite nan fanmi. Li fè koneksyon ant koulè ak emosyon tou. Se youn nan tit Koleksyon Bon Sitwayen an pou klas preskolè. Sijè sa a disponi… $5.00
 • Ann Aprann Sou Tolerans

  Ann Aprann Sou Tolerans

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Maude Heurtelou

  In Haitian Creole  This title, Ann Aprann Sou Tolerans, is one of the 25 books from the Good Citizen Collection. As all the books in that collection, it has been conceived, wr… $7.00
 • Papa M Renmen M

  Papa M Renmen M

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Maude Heurtelou

  In Haitian Creole  This title, Papa M Renmen M, is one of the 25 books from the Good Citizen Collection. As all the books in that collection, it has been conceived, written, o… $6.50
 • Konte Sou Mwen

  Konte Sou Mwen

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Maude Heurtelou

  In Haitian Creole  This title, Konte Sou Mwen, is one of the 25 books from the Good Citizen Collection. As all the books in that collection, it has been conceived, written, or… $6.50
 • Ann Antann Nou

  Ann Antann Nou

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Maude Heurtelou

  In Haitian Creole  This title, Ann Antann Nou, is one of the 25 books from the Good Citizen Collection. As all the books in that collection, it has been conceived, written, or… $7.50
 • Alix Se Fawouchè

  Alix Se Fawouchè

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Maude Heurtelou

  In Haitian Creole Alix the Bully tells the story of a boy who intimidates the kids in his neighborhood. He is self centered, he is defiant and he enjoys humiliating the other … $7.50
 • Neglijans Gen Konsekans!

  Neglijans Gen Konsekans!

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Maude Heurtelou

  In Haitian Creole Liv sa a, Neglijans Gen Konsekans!, se youn nan 24 liv Koleksyon Bon Sitwayen an. Koleksyon an rekòmande pou timoun depi laj Jadendanfan rive nan dezyèm ane.… $12.50
 • Agree or Disagree / Dakò ak Pa Dakò

  Agree or Disagree / Dakò ak Pa Dakò

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Maude Heurtelou

  In English and Haitian Creole This book is about getting along. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K. This title also … $6.00
 • Tolerans Fè Sans

  Tolerans Fè Sans

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Tolerans Fè Sans fè pati Koleksyon Bon Sitwayen an Kreyòl. Li rakonte istwa Mirèy ak Moris ki dekouvri yo pa panse menm jan. Yo diferan. Èske li pi fasil fè … $6.00
 • Fè Atansyon!

  Fè Atansyon!

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole This book is about being careful. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.Liv sa a aprann timoun pou yo pran… $5.50
 • Papa Mwen Vini

  Papa Mwen Vini

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole This book is about family ties. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.Liv sa a aprann timoun sou lyen fami… $4.50
 • Èske M Kapab?

  Èske M Kapab?

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv sa a, Èske M Kapab, se youn nan seri 25 liv nan Koleksyon Bon Sitwayen an. Ansanm ak tout lòt liv nan seri a, li fè pati yon seri liv ki konsevwa, ekri, … $6.50
 • Dakò ak Pa Dakò

  Dakò ak Pa Dakò

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole This book is about getting along. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K. Liv sa a konsevwa pou aprann… $4.50
 • Men Fawouchè a!

  Men Fawouchè a!

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv sa a, Men Fawouchè a!, se youn nan 24 liv Koleksyon Bon Sitwayen an pou kindègadenn rive nan dezyèm ane. Ansanm ak tout lòt liv koleksyon an, li konsevwa… $6.00
 • De Taken Ki Renmen Fache

  De Taken Ki Renmen Fache

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole This book is about interactions between brothers and sisters. It is one of the books in the Good Citizen Collection/ Kolesksyon Bon Sitwayen for Pre-K.Liv sa… $5.50
 • Fawouchè Pa Zanmi

  Fawouchè Pa Zanmi

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole This book is about bullying. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K. Liv sa a aprann timoun mefye yo a… $5.00
 • The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole

  The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  SP062  All the books in that collection have been conceived, written, organized and presented in a way to motivate children to develop good citizenship skills early in life.&n… $100.97
 • TI ZWAZO A VOLE

  TI ZWAZO A VOLE

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole This book is about gaining self-confidence. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.Liv sa a aprann timoun p… $4.50
 • Mwen Renmen Lòd

  Mwen Renmen Lòd

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole This book is about being organized. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.Liv sa a aprann timoun pou yo genyen … $4.50
 • Mwen Reve

  Mwen Reve

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole This book is about nurturing dream. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.Liv sa a aprann timoun pou yo no… $5.00