Your cart is empty

 • Fanmi Mwen tankou Lakansyèl

  Fanmi Mwen tankou Lakansyèl

  by Maude Heurtelou

  This book is about diversity in the family. It also introduces concepts of colors and emotions. It is one of the books in the Good Citizen Collection for Pre-K. The same subject is… $4.50
 • Ann Aprann Sou Tolerans

  Ann Aprann Sou Tolerans

  by Maude Heurtelou

  This title, Ann Aprann Sou Tolerans, is one of the 25 books from the Good Citizen Collection. As all the books in that collection, it has been conceived, written, organized and pre… $7.50
 • Papa M Renmen M

  Papa M Renmen M

  by Maude Heurtelou

  This title,Papa M Renmen M, is one of the 25 books from the Good Citizen Collection. As all the books in that collection, it has been conceived, written, organized and presented in… $7.50
 • Konte Sou Mwen

  Konte Sou Mwen

  by Maude Heurtelou

  This title, Konte Sou Mwen, is one of the 25 books from the Good Citizen Collection. As all the books in that collection, it has been conceived, written, organized and presented in… $7.50
 • Ann Antann Nou

  Ann Antann Nou

  by Maude Heurtelou

  This title, Ann Antann Nou, is one of the 25 books from the Good Citizen Collection. As all the books in that collection, it has beem conceived, written, organized and presented in… $8.75
 • Alix Se Fawouchè

  Alix Se Fawouchè

  by Maude Heurtelou

  Alix the Bully tells the story of a boy who intimidates the kids in his neighborhood. He is selfcentered, he is defiant and he enjoys humiliating the other kids. Some of the kids a… $7.50
 • Neglijans Gen Konsekans!

  Neglijans Gen Konsekans!

  by Maude Heurtelou

  Liv sa a, Neglijans Gen Konsekans! se youn nan 24 liv Koleksyon Bon Sitwayen an. Koleksyon an rekòmande pou timoun depi laj Jadendanfan rive nan dezyèm ane. Liv sa a ekri ak entans… $12.50
 • Agree or Disagree / Dakò ak Pa Dakò

  Agree or Disagree / Dakò ak Pa Dakò

  by Maude Heurtelou

  This book is about getting along. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K. This title also comes in French and monolingual Haitian … $6.00
 • Tolerans Fè Sans

  Tolerans Fè Sans

  by Heurtelou Maude

  Tolerans Fè Sans fè pati Koleksyon Bon Sitwayen anKreyòl. Li rakonte istwa Mirèy ak Moris ki dekouvri yo papanse menm jan. Yo diferan. Èske Moris twouve li fasiljwe ak Mirèy ki se … $6.50
 • Fè Atansyon!

  Fè Atansyon!

  by Heurtelou Maude

  This book is about being careful. It is one of the booksin the Good Citizen Collection / Koleksyon BonSitwayen for Pre-K.Liv sa a aprann timoun pou yo pran prekosyon. Seyoun nan ti… $6.50
 • Papa Mwen Vini

  Papa Mwen Vini

  by Heurtelou Maude

  This book is about family ties. It is one of the books in the GoodCitizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.Liv sa a aprann timoun sou lyen familyal . Se youn nan titKo… $6.50
 • Èske M Kapab?

  Èske M Kapab?

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Èske M Kapab, se youn nan seri 25 liv nan Koleksyon Bon Sitwayen an. Ansanm ak tout lòt liv nan seri a, li fè pati yon seri liv ki konsevwa, ekri, &o… $6.50
 • Dakò ak Pa Dakò

  Dakò ak Pa Dakò

  by Heurtelou Maude

  This book is about getting along. It is one of the books in theGood Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.Liv sa a konsevwa pou aprann timoun antann yo. Se younnan … $6.50
 • Men Fawouchè a!

  Men Fawouchè a!

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Men Fawouchè a! se youn nan 24 liv Koleksyon BonSitwayen an pou kindègadenn rive nan dezyèm ane. Ansanm ak toutlòt liv koleksyon an, li konsevwa, ekri, òganize epi prezan… $6.50
 • Il est tenace, ce Thomas!

  Il est tenace, ce Thomas!

  by Heurtelou Maude

  Toma was discouraged by others, but he never gave up. This book is about self-confidence and determination. It is one of the books in the Good Citizen Collection for Pre-K. It is a… $6.50
 • De Taken Ki Renmen Fache

  De Taken Ki Renmen Fache

  by Heurtelou Maude

  This book is about interactions between brothers and sisters. Itis one of the books in the Good Citizen Collection/ KolesksyonBon Sitwayen for Pre-K.Liv sa a pale sou jan frè ak sè… $4.50
 • Fawouchè Pa Zanmi

  Fawouchè Pa Zanmi

  by Heurtelou Maude

  This book is about bullying. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K. Liv sa a aprann timoun mefye yo ak fawouchè. Se youn nan… $6.50
 • The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole

  The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole

  by Heurtelou Maude

  All the books in that collection have been conceived, written, organized and presented in a way to motivate children to develop good citizenship skills early in life.Select all tit… $100.50
 • Èske Nou Ka Antann Nou?

  Èske Nou Ka Antann Nou?

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Èske Nou Ka Antann Nou ?, se youn nan 24 liv Koleksyon Bon Sitwayen an pou kindègadenn rive nan dezyèm ane. Ansanm ak tout lòt liv koleksyon a… $7.50
 • Men Fawouchè a!

  Men Fawouchè a!

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Men Fawouchè a! se youn nan 24 liv Koleksyon Bon Sitwayen an pou kindègadenn rive nan dezyèm ane. Ansanm ak tout lòt liv koleksyon an, li konsevwa, ekri, òganize epi prez… $7.50