Your cart is empty

  • Istwa Anita chapo Wouj (Big Book)

Istwa Anita chapo Wouj (Big Book)

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

BB1129K  

Liv sa a, Istwa Anita Chapo Wouj, se yon vèsyon pou elèv kindègadenn sou Istwa Anita chapo wouj, yon enspirasyon istwa tradisyonèl Le Petit Chaperon Rouge, men, li prezante nan yon kontèks miltikiltirèl. Se yon liv nou rekòmande pou entwodui timoun piti sou istwa a, anvan yo li vèsyon avanse a. Liv sa a disponib an ti fòma pou timoun. 

ISBN Number: 9781626327672