Your cart is empty

  • Istwa Bourik Madan Pòl La

Istwa Bourik Madan Pòl La

by Heurtelou Maude

$6.00

Description

Cat. #: B1321K  

Liv sa a, Istwa Bourik Madan Pòl la, nan Koleksyon Sa k Pase ?. Se istwa yon bourik ki te toujou vle ale lekòl. Eske l ap rive ale ? Eske l ap renmen lekòl ? Ki moun ki ap mennen l? Ki jan istwa sa a pral fini? Liv sa a egziste an gwo fòma pou lekti an gwoup.

This book, The Story of Mrs. Paul’s Donkey is in the What’s Up Collection. This is the story of a donkey who always wanted to go to school. Will he finally go to school? Will he like it? Who will take him to school? How will that story end?

ISBN #: 9781626326477