Your cart is empty

  • Istwa BOURIK Madan Pòl La

Istwa BOURIK Madan Pòl La

by Heurtelou Maude

$6.00

Description

B1321K  

Liv sa a, Istwa Bourik Madan Pòl la, nan Koleksyon Sa k Pase ? Se istwa yon bourik ki te toujou vle ale lekòl. Eske l ap rive ale ? Eske l ap renmen lekòl ? Ki moun ki ap mennen l? Ki jan istwa sa a pral fini?

This book, The Story of Mrs. Paul’s Donkey is in the What’s Up Collection. This is the story of a donkey who always wanted to go to school. Will he finally go to school? Will he like it? Who will take him to school? How will that story end?


ISBN Number: 9781626326477