Your cart is empty

  • Istwa Prensès Solèy (Big Book)

Istwa Prensès Solèy (Big Book)

Koleksyon Fantastik

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat. #: BB1125K 

Liv sa a, Istwa Prensès Solèy, se yon vèsyon pou elèv Kindègadenn sou istwa Prensès Solèy, yon enspirasyon istwa tradisyonèl Blanch Nèj ak Sèt Nen yo, men, li prezante nan yon kontèks miltikiltirèl. Se yon liv nou rekòmande pou entwodui timoun piti sou istwa a, anvan yo li vèsyon avanse a. Liv sa a disponib tou an ti fòma pou timoun. 

ISBN Number: 9781626324015
Language: Haitian Creole
Size: 11 in X 17 in 

Keywords: fairy tale - fairy-tale - story - yarn - legend - narration - tradition