Your cart is empty

  • Istwa Twa Grenn Pwa (Big Book)

Istwa Twa Grenn Pwa (Big Book)

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat. Number: BB11326K

In Haitian Creole 

Liv sa a, Istwa Twa grenn Pwa, se yon adaptasyon istwa-kont ki rele Jack and the Beanstalk. Li konsevwa pou elèv kindègadenn. Li fè pati Koleksyon Fantastik, yon koleksyon ki gen 6 diferan ti liv ladan l. Se yon liv nou rekòmande pou entwodui timoun piti sou istwa a, anvan yo li vèsyon avanse a. Liv sa a disponib tou an ti fòma pou timoun.

ISBN Number: 9781626324053 

The Fantastic Collection / Koleksyon Fantastic