Your cart is empty

  • Istwa Twa Ti Kochon (Big Book)

Istwa Twa Ti Kochon (Big Book)

Koleksyon Fantastik

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat. Number: BB1127K 

Liv sa a, Istwa Twa Ti Kochon, se yon adaptasyon istwa-fantastik ki rele Twa Ti Kochon an. Li konsevwa pou elèv Pre K - 1 ane. Li fè pati Koleksyon Fantastik, yon koleksyon ki gen diferan ti liv ladan l. Istwa sa a se yon entwodiksyon sou enpotans lamitye ak tèt ansanm kont malè. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou lekti an gwoup.

ISBN Number: 9781626329607 
Language: Haitian Creole 
Size: 11 in X 17 in 

Keywords: fairy tale - fairy-tale - story - yarn - legend - narration - tradition