Your cart is empty

  • Kabrit osinon Kodenn?

Kabrit osinon Kodenn?

Koleksyon Komik

by Heurtelou Maude

$7.75

Description

Cat. #: B1359  

Koleksyon Komik gen yon seri istwa ki prezante sou fòm dyalòg, etap pa etap. Ilistrasyon pèsonaj yo amizan, epi, yo montre sekans istwa a ak pwogresyon. Lè yon lektè ap gade ilistrasyon yo, menm si li poko li istwa a, li ka konprann dewoulman an. Istwa sa yo komik oubyen yo gen yon leson alafen. Yo ka sèvi menm pou timoun ki poko konn li. Istwa sa yo ka fè teyat tou. Nou rekòmande koleksyon sa a pou nivo premye ak dezyèm ane eskolè.

Illustrations: Natalia Lovera
ISBN #: 9781626327146 

Keywords: Dialogue - Comic - Theater