Your cart is empty

  • Karamel Series  Monolingual

Karamel Series Monolingual

by Educa Vision Inc. Inc.

$55.00

Description

Karamel is a collection of 20 titles, in color, PreK level. Monolingual Haitian Creole Version Each individual title available for $4.50 Set of 20 available at 40% discount, for $55 Anndan ak deyò (Catalog #: B309) Dis Jako (Catalog #: B310) Bout ke Lilit (Catalog #: B311) Bòkote Madan zariyen (Catalog #: B312) Fèt La (Catalog #: B313) Gwo ak piti (Catalog #: B314) Jòn abriko vèt ak mòv (Catalog #: B315) Kò ti makak la (Catalog #: B316) Lajounen ak lannuit (Catalog #: B317) Misye Krapo balonnen (Catalog #: B318) Moustik la gen tous (Catalog #: B319) Nòs Woz ak Choublak (Catalog #: B320) Papiyon Mòv la (Catalog #: B321) Semèn lous la (Catalog #: B322) Senk sans yo (Catalog #: B323) Twa Sè Kalmason (Catalog #: B324) Ti Krapo egoyis (Catalog #: B325) Trezò Towo Bèf (Catalog #: B326) Ti kana yo (Catalog #: B327) Jòn, ble ak wouj (Catalog #: B330)

This collection is also available in: 

Monolingual French SP012F

Bilingual French-Haitian Creole SP012KF

Bilingual English Haitian Creole SP012KE