Your cart is empty

  • Karamel Series  Monolingual

Karamel Series Monolingual

Koleksyon Karamel

by Educa Vision Inc.

$55.00

Description

Karamel is a collection of 20 titles, in color, PreK level. Monolingual Haitian Creole Version Each individual title is available for $4.50 Set of 20 for $55.

 Anndan ak deyò (Catalog #: B309)
Dis Jako (Catalog #: B310)
Bout ke Lilit (Catalog #: B311)
Bò kote Madan zariyen (Catalog #: B312)
Fèt La (Catalog #: B313)
Gwo ak piti (Catalog #: B314)
Jòn abriko vèt ak mòv (Catalog #: B315)
Kò ti makak la (Catalog #: B316)
Lajounen ak lannuit (Catalog #: B317)
Misye Krapo balonnen (Catalog #: B318)
Moustik la gen tous (Catalog #: B319)
Nòs Woz ak Choublak (Catalog #: B320)
Papiyon Mòv la (Catalog #: B321)
Semèn lous la (Catalog #: B322)
Senk sans yo (Catalog #: B323)
Twa Sè Kalmason (Catalog #: B324)
Ti Krapo egoyis (Catalog #: B325) Trezò
Towo Bèf (Catalog #: B326)
Ti kana yo (Catalog #: B327)
Jòn, ble ak wouj (Catalog #: B330)

This collection is also available in: 

Monolingual French SP012F

Bilingual French-Haitian Creole SP012KF

Bilingual English Haitian Creole SP012KE