Your cart is empty

  • Kaye Egzèsis Dezyèm Ane

Kaye Egzèsis Dezyèm Ane

by Educa Vision Inc.

$15.00

Description

-          Lessons for teaching a full year second grade writing In Haitian Creole.

-         140 leson ak aktivite pou anseye ekriti nan dezyèm ane.

Size: 6 in  x 9 in
Cat. Number: B1440  
Language: In Haitian Creole
Number of pages: 350 pages
ISBN Number: 9781626329829 

KEYWORDS: Premye Ane , Gid met , Liv Lekti  , Kaye Ekriti , Dezyem Ane , Reading , Writing