Your cart is empty

  • Kilès ki ap pote viktwa? (Big Book)

Kilès ki ap pote viktwa? (Big Book)

Koleksyon Sa K Pase?

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat. #: BB1353  

Liv sa a, Kilès ki pote viktwa, nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa yon gwoup ti gason ki fè yon konkou talan nan vwazinaj la pandan vakans yo. Ki moun ki ap genyen konkou talan sa a? Gen plizyè nan ti mesye yo ki maton. Sa ki konn monte paten. Sa ki konn choute boul. Sa ki konn lage de gidon. Genyen ki kannannan, ki pa konn fè anyen ditou. Men, kesyon an se, kilès ki pral pote viktwa sa a? Wilsonn, youn nan timesye yo, se narrate istwa a. Liv sa a se yon bon lekti pou timoun ki gen konfyans nan tèt yo ak sa ki pa gen konfyans nan tèt yo. Apre ou fin li liv sa a, opinyon ou sou ti zanmi nan katye ou a ka chanje! Li disponib an ti fòma pou timoun.

ISBN #: 9781626327429 

Keywords: Victory - talent - neighborhood