Your cart is empty

  • Kilès ki te Desalin?

Kilès ki te Desalin?

Koleksyon Biyografik

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Liv sa a, Kilès ki te Desalin?, se yon liv nan Koleksyon Biyografik la pou nivo K-1. Li prezante yon istwa preliminè sou biyografi Jan Jak Desalin ki te premye prezidan peyi Dayiti. Li fè pati yon seri ki gen 2 lòt liv sou Desalin: Istwa Desalin pou nivo 1-2 ane ak Mwen Konnen Desalin, pou nivo 3-5 ane.

Timoun ki li liv sa a ka gen yon lide sou lavi zansèt nou yo, lavi pandan tan kolonizasyon an, epi, ak rèv zansèt nou yo te gen pou nou. Yo ka jwenn liv sa a an gwo fòma pou lekti an gwoup tou.

24 pp. with illustrations, stappled, 6 x 9 in, © 2019 

Cat. #: B1513
ISBN #: 9781643820149 

Keywords: Dessalines - Jean - Jacques Dessalines - Ewo - Heroes - Hero - Janjak Desalin - Dessaline - Biographie