Your cart is empty

  • Kilès ki te Tousen ?

Kilès ki te Tousen ?

Koleksyon Biyografik

by Heurtelou Maude

$7.00

Description

Kilès ki te Tousen? Se yon liv nan Koleksyon Biyografik la pou nivo K-1. Se yon ti istwa preliminè sou biyografi Tousen Louvèti (Toussaint Louverture). Li fè pati yon seri ki gen 2 lòt tit sou Tousen : Istwa Tousen, pou nivo 1-3 ane ak Mwen Konnen Tousen, pou nivo apatid 3 ane.

Timoun ki li liv sa a ka gen yon lide sou lavi zansèt nou yo, lavi pandan tan kolonizasyon an, epi, ak rèv zansèt nou yo te gen pou nou. Yo ka jwenn liv sa a an gwo fòma pou lekti an gwoup tou.

28 pp. full color, 6 x 9 inches saddle stapled, © 2019 

Cat. #: B1511
ISBN #: 9781643820125 

Kiles ki te Tousen ? 

Toussaint - Louverture - Toussaint Louverture - Biography - Biyografi - ewo