Your cart is empty

  • Koleksyon Lekti Dezyèm Ane  / Second grade reading package

Koleksyon Lekti Dezyèm Ane / Second grade reading package

by Educa Vision Inc.

$70.00

Description

Second grade reading package 

Package contents:

  1. 138 lessons for teaching a full year second grade reading. In Haitian Creole, in full color, 284 pages, 6x9.
  2. Lessons for teaching a full year second grade writing In Haitian Creole, 350 pages, 6x9.
  3. Teachers guide with 138 lessons for teaching a full year second grade reading and writing. In Haitian Creole, 730 pages, 8.5x11.

Koleksyon Lekti Dezyèm Ane 

Ki sa ki nan pake a?

  1. Liv lekti dezyèm ane, liv elèv 140 leson pou anseye lekti pandan dezyèm ane An Kreyòl, an koulè, ak ilistrasyon, 284 paj, 6x9.
  2. Kaye aktivite egzès, dezyèm ane 140 leson ak aktivite pou anseye ekriti nan dezyèm ane. 350 paj, 6x9.
  3. Gid pwofesè, dezyèm ane, lekti ak ekriti Liv pwofesè, 140 leson pou anseye lekti ak ekriti nan dezyèm ane An Kreyòl, 730 paj, 8.5x11.

Cat. Number: SP379 

Koleksyon Lekti Premye Ane / First grade reading package

KEYWORDS: Premye Ane , Gid met , Liv Lekti  , Kaye Ekriti , Dezyem Ane , Reading , Writing