Your cart is empty

  • Koleksyon Lekti Premye Ane / First grade reading package

Koleksyon Lekti Premye Ane / First grade reading package

by Educa Vision Inc.

$70.00

Description

First grade reading package

Package contents:

135 lessons for teaching a full year first grade reading. In Haitian Creole, in full color, 158 pages, 6x9.

Lessons for teaching a full year first grade writing In Haitian Creole, 342 pages, 6x9.

Teachers guide with 135 lessons for teaching a full year first grade reading and writing. In Haitian Creole, 650 pages, 8.5x11.

Koleksyon Lekti Premye Ane

Ki sa ki nan pake a?

Liv lekti premye ane, liv elèv 135 leson pou anseye lekti pandan premye ane An Kreyòl, an koulè, ak ilistrasyon, 158 paj, 6x9. 

Kaye aktivite egzèsis, premye ane 135 leson ak aktivite pou anseye ekriti nan premye ane. 342 paj, 6x9.

Gid pwofesè, premye ane, lekti ak ekriti Liv pwofesè, 135 leson pou anseye lekti ak ekriti nan premye ane An Kreyòl, 650 paj, 8.5x11.

Cat. Number: SP378

Koleksyon Lekti Dezyèm Ane / Second grade reading package

KEYWORDS: Premye Ane , Gid met , Liv Lekti  , Kaye Ekriti , Dezyem Ane , Reading , Writing