Your cart is empty

  • Koleksyon Syans Mwen

Koleksyon Syans Mwen

Koleksyon Syans

by Educa Vision Inc.

$299.50

Description

36 Different Titles in Haitian Creole. 

A collection of 36 books  organized into 6 science themes in Haitian-Creole:

Lavi Animal, ( 6 titles):
Ak Kiyès Mwen Sanble?
Adaptasyon Animal
Chèn Alimantè
Kijan Bèt yo Siviv nan sezon Ivè?
Kouri, Naje, Vole
Abita Animal

Lavi Plant, ( 6 titles)
Kijan Plant Grandi
Adaptasyon Plant
Myèl, Polèn ak Semans
Plant yo kapab fè manje yo bezwen
Etap nan Lavi Plant
Pye Pòm avèk sezon yo

Fòs, Enèji ak Mouvman(6 titles)
Gravite!
Zap! Men Kouran!
Kanpe ak Derape, Vit ak Dousman!
Mwen Itilize Machin Senp
Fòs Leman
Lonbraj Mwen

Metòd Lasyans, (6 titles)
Mwen Kapab Sèvi ak Zouti Lasyans
Lasyans an Sekirite
Mwen Kapab Sèvi ak Souri
Natirèl? Atifisyèl?
Animal ann Klase yo
Vivan oswa Non-Vivan

Latè ak Lespas, (6 titles)
Lannuit ak Lajounen
Latè Panche! Latè Vire!
Tan ak Klima
Solèy nou an bay lavi
Kijan Tan an Ye Jodi a?
Sifas Latè ap Chanje

Matyè, ( 6 titles)
Gen Matyè sou Tout Fòm
Matyè ki Kapab Fonn
Ak kisa li fèt?
Solid? Likid?
Flote ak Koule
Kote dlo a ale

Cat #: SP049 

Different themes of this collection:  
Matyè :  SP066K   $67.50
Lavi Plant :  SP065K  $67.50
Lavi Animal :  SP064K  $67.50  
Metòd Lasyans :  SP069K  $67.50
Latè ak Lespas :     SP067K  $67.50
Fòs, Enèji ak Mouvman : SP068K   $67.50 

The collection is also available in English - Haitian Creole:   SP049KE  $299.50

Science Collection 

Koleksyon Syans mwen - Science Collection