Your cart is empty

 • David lanse yon fize ak fistibal

  David lanse yon fize ak fistibal

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1380K  Liv sa a, “David lanse yon fize ak fistibal,” nan Koleksyon Wobotika a. Se istwa yon ti gason ki rele David ki vle fè epi lanse yon fize. Entansyon msye s… $6.00
 • David lanse yon fize ak fistibal (BIG BOOK)

  David lanse yon fize ak fistibal (BIG BOOK)

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: BB1380K  Liv sa a, “David lanse yon fize ak fistibal,” nan Koleksyon Wobotika a. Se istwa yon ti gason ki rele David ki vle fè epi lanse yon fize. Entansyon msye … $19.00
 • Mwen ka fè yon fize ak boutèy

  Mwen ka fè yon fize ak boutèy

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1379K  Liv sa a, “Mwen ka fè yon fize ak boutèy,” se yon liv nan Koleksyon Wobotika a. Nan istwa sa a, Kalin ak Kalo ki enterese nan wobotik deside yo pral fè yo… $6.00
 • Mwen konnen ki sa wobo ye

  Mwen konnen ki sa wobo ye

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1377K  Liv sa a, “Mwen konn ki sa yon wobo ye”, nan Koleksyon Wobotika a. Li entwodui diferan konsèp nan domèn wobotik. Apre ou fin li l, ou ka vin enterese kons… $6.00
 • Mwen konnen ki sa wobo ye (Big Book)

  Mwen konnen ki sa wobo ye (Big Book)

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: BB1377K  Liv sa a, “Mwen konn ki sa yon wobo ye”, nan Koleksyon Wobotika a. Li entwodui diferan konsèp nan domèn wobotik. Apre ou fin li l, ou ka vin enterese kon… $19.50
 • Mwen konnen sikui senp

  Mwen konnen sikui senp

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1373K  Kalin ak Kalo enterese nan sikui senp. Yo dekouvri yo ka fè limyè limen, yo ka fè yon sonèt mache, yo menm ka eseye fè elis yon elikoptè vire. Men, èske s… $6.00
 • Mwen konnen sikui senp (Big Book)

  Mwen konnen sikui senp (Big Book)

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: BB1373K  Kalin ak Kalo enterese nan sikui senp. Yo dekouvri yo ka fè limyè limen, yo ka fè yon sonèt mache, yo menm ka eseye fè elis yon elikoptè vire. Men, èske … $19.50
 • Premye machin solè m

  Premye machin solè m

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1376K  Liv sa a, Premye machin solè m, fè pati Koleksyon Wobotika. Se premye fwa Kalin ak Kalo monte yon ti machin solè. Ki sa ki pase lè yo fin monte tout pyès … $6.00
 • Premye machin solè m (Big Book)

  Premye machin solè m (Big Book)

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: BB1376K  Liv sa a, Premye machin solè m, fè pati Koleksyon Wobotika. Se premye fwa Kalin ak Kalo monte yon ti machin solè. Ki sa ki pase lè yo fin monte tout pyès… $19.50
 • Mwen ka fè fize ak yon boutèy (Big Book)

  Mwen ka fè fize ak yon boutèy (Big Book)

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  Cat # BB1379KLiv sa a, “Mwen ka fè fize ak yon boutèy,” se yon liv nan Koleksyon Wobotika a. Nan istwa sa a, Kalin ak Kalo ki enterese nan wobotik deside yo pral fè yon fize ak yon… $19.50
 • Mwen kapab ekri kòd pou wobo suiv

  Mwen kapab ekri kòd pou wobo suiv

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  Cat #: B1374K   Liv sa a, Mwen kapab ekri kòd pou wobo suiv, se yon entwodiksyon sou kodifikasyon. Pou Kalin ak Kalo ki enterese nan wobotik, se yon eksperyans enpòt… $6.50
 • Mwen konn fè flach (Big Book)

  Mwen konn fè flach (Big Book)

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  Cat #: BB1378K  Liv sa a, Mwen konn fè flach, se youn nan liv nan Koleksyon Wobotika a. Nan istwa sa a, Kalo ak Kalin ki renmen elektrisite ak wobotik, konnen ki jan pou … $19.50
 • Mwen konn fè flach

  Mwen konn fè flach

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  Cat #: B1378K Liv sa a, Mwen konn fè flach, se youn nan liv nan Koleksyon Wobotika a. Nan istwa sa a, Kalo ak Kalin ki renmen elektrisite ak wobotik, konnen ki jan pou yo… $6.50
 • Mwen konn sa yon dwonn ye

  Mwen konn sa yon dwonn ye

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv a a, Mwen konn sa yon dwonn ye, se youn nan liv nan Koleksyon Wobotika a. Nan istwa sa a, Deni gen yon dwonn. Eske Beti konnen sa yon dwonn ye? Eske y ap… $6.50
 • Mwen konn sa yon dwonn ye (Big Book)

  Mwen konn sa yon dwonn ye (Big Book)

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv a a, Mwen konn sa yon dwonn ye, se youn nan liv nan Koleksyon Wobotika a. Nan istwa sa a, Deni gen yon dwonn. Eske Beti konnen sa yon dwonn ye? Eske y ap… $19.50
 • Mwen konprann sikui elektrik

  Mwen konprann sikui elektrik

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv sa a, Mwen Konprann Sikui Elektrik, se youn nan liv Koleksyon Wobotika a. Nan liv sa a, Deni ak Beti, de zanmi enseparab, fè tout kalite eksperyans ak si… $6.00
 • Mwen kapab ekri kòd pou wobo suiv (Big Book)

  Mwen kapab ekri kòd pou wobo suiv (Big Book)

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen kapab ekri kòd pou wobo suiv, se yon entwodiksyon sou kodifikasyon. Pou Kalin ak Kalo ki enterese nan wobotik, se yon eksperyans enpòtan. Gras ak yon seri liy dwat d… $19.50