Your cart is empty

  • Konpè Anansi ak Konpè Tig

Konpè Anansi ak Konpè Tig

by Eugenia Maignant

$15.00

Description

Illustration: Stephen Von Mason 

Yon jou Konpè Anansi pran nouvèl Konpè Tig te genyen nan lotri. Anansi reflechi epi li deside fò li jwenn kichòy nan lajan sa a. 

Se konsa, li konvenk Konpè Tig pou yo fè yon biznis elvaj bèf ansanm. Men, lè biniz ap mache, mesye yo ap byen mennen, Konpè Anansi rale yon kout malis sou konpè Tig. 

Li istwa a pou ou ka konnen ki jan Anansi pran Tig nan malen. 

Cat. #: B1574
ISBN #: 9781643821184