Your cart is empty

  • Konsekans Sekans

Konsekans Sekans

Koleksyon Sa K Pase?

by Heurtelou Maude

$12.50

Description

Cat. #: B1291K  

Liv sa a, «Konsekans Sekans» nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa yon grann ak pitit-pitit li, chyen yo a, chat yo a, sourit yo a ak pis ki sou sourit la. Ki sa ki ka pase yon jou grann anvi rete nan kabann li? Ki jan istwa sa a pral fini?

This book, «One leads to the other» is in the What’s Up? Collection. It’s the story of a Granma and her grandson, their dog, their cat, their mouse and their flea. What will happen on a day Granma feels like staying in bed? How will that story end?

ISBN #: 9781626326040