Your cart is empty

  • Konte Sou Mwen (Big Book)

Konte Sou Mwen (Big Book)

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat # BB803  

Liv sa a, Konte Sou Mwen,  se youn nan liv nan Koleksyon Bon Sitwayen an. Ansanm ak tout lòt liv nan seri a, li fè pati yon seri liv ki konsevwa, ekri, òganize epi prezante pou ankouraje timoun depi piti pou yo vle vin bon sitwayen. 

Nan liv sa a, Konte Sou Mwen. Kalin dezòdone, li pa pwòp, li pa responsab. Malgresa, li vle pou fanmi l konte sou li. Kijan sa pral pase? Kijan sa pral fini? An nou wè si nou ka vin konte sou Kalin. Liv sa a disponib an ti fòma pou timoun. 

ISBN Number: 9781626325550