Your cart is empty

  • Lafami Lalo (Big Book)

Lafami Lalo (Big Book)

Koleksyon Sa K Pase?

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat #: BB1295K  

In Haitian Creole 

Liv sa a, Lafami Lalo, nan Koleksyon Sa k Pase?. Se yon istwa yon fanmi kote chak moun nan kay la diferan, men yo antann yo. Ki sa ki ka fè yo kontan? Ki sa ki ka fè yo fache ? Ann nou chèche konnen ki moun ki nan Fanmi Lalo. Liv sa a rekòmande pou timoun nan nivo jadendanfan jouska premye ane.

This book, The Lalo Family, is in the What’s Up? Collection. It’s the story of a family where everyone is different, but, they get along. What makes them happy? What makes them upset? Let’s find out more about the Lalo Family. This title is recommended for kindergarten to first grade levels.

LOT TIT NAN MENM KOLEKSYON AN:
• Bonbon siwo Grann Da yo
• Vye sache bèl valiz
• Konsekans Sekans
• Tisè Makso a
• Lafami Lalo
• Ti frè Jojo a

Number of Pages: 12
Size:                      11in x 17in

ISBN Number: 9781626326095