Your cart is empty

 • Alina pran sipriz

  Alina pran sipriz

  by Heurtelou Maude

   B1348K  Alina pran sipriz fè pati Koleksyon Sa k Pase ? Se Istwa Alina ki vle ale nan Sik Patapouf sou Channmas, men, li pa gen lajan. Alina imajine plizyè… $6.00
 • Mwen Konn Sitadèl la

  Mwen Konn Sitadèl la

  by Heurtelou Maude

  B1371KLiv sa a, Mwen konn Sitadèl la, se youn nan liv nan Koleksyon Mwen Konnen an. Yon jou nan mwa novanm, Klodèt ak Remi al vizite Sitadèl Laferyè ak Palè Sansousi. Ekskisyon sa … $6.00
 • Mwen Konn Sitadèl la

  Mwen Konn Sitadèl la

  by Heurtelou Maude

  BB1371KLiv sa a, Mwen konn Sitadèl la, se youn nan liv nan Koleksyon Mwen Konnen an. Yon jounan mwa novanm, Klodèt ak Remi al vizite Sitadèl Laferyè ak Palè Sansousi. Ekskisyonsa a… $19.00
 • David lanse yon fize ak fistibal (BIG BOOK)

  David lanse yon fize ak fistibal (BIG BOOK)

  by Heurtelou Maude

  BB1380K  Liv sa a, “David lanse yon fize ak fistibal,” nan Koleksyon Wobotika a. Se istwa yon ti gason ki rele David ki vle fè epi lanse yon fize. Entansyon msye se lanse fize… $19.00
 • David lanse yon fize ak fistibal

  David lanse yon fize ak fistibal

  by Heurtelou Maude

  B1380K  Liv sa a, “David lanse yon fize ak fistibal,” nan Koleksyon Wobotika a. Se istwa yon ti gason ki rele David ki vle fè epi lanse yon fize. Entansyon msye se lanse fize … $6.00
 • Mwen ka fè yon fize ak boutèy

  Mwen ka fè yon fize ak boutèy

  by Heurtelou Maude

  B1379K  Liv sa a, “Mwen ka fè yon fize ak boutèy,” se yon liv nan Koleksyon Wobotika a. Nan istwa sa a, Kalin ak Kalo ki enterese nan wobotik deside yo pral fè yon fize ak yon… $6.00
 • Trisecting of Angles: Its Applications and Consequences

  Trisecting of Angles: Its Applications and Consequences

  by Frantz Olivier

  B1270  In Greek philosophy it was encouraged to speak and also seek the truth. Many church dogmas have been debated in open forum for many years before being adopted as truth.… $29.99
 • Mwen ka fè yon fize ak boutèy (Big Book)

  Mwen ka fè yon fize ak boutèy (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB1379K  Liv sa a, “Mwen ka fè yon fize ak  boutèy,” se yon liv nan Koleksyon Wobotika a. Nan istwa sa a, Kalin ak Kalo ki enterese nan wobotik deside yo pral fè yon fize… $19.50
 • Mwen konnen kisa wobo ye

  Mwen konnen kisa wobo ye

  by Heurtelou Maude

  B1377K  Liv sa a, “Mwen konn kisa yon wobo ye”, nan Koleksyon Wobotika a. Li entwodui diferan konsèp nan domèn wobotik. Apre ou fin li l, ou ka vin enterese konstwi pwòp wobo … $6.00
 • Mwen konnen kisa wobo ye (Big Book)

  Mwen konnen kisa wobo ye (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB1377K  Liv sa a, “Mwen konn kisa yon wobo ye”, nan Koleksyon Wobotika a. Li entwodui diferan konsèp nan domèn wobotik. Apre ou fin li l, ou ka vin enterese konstwi pwòp wobo… $19.50
 • Mwen konn kodifye wobo

  Mwen konn kodifye wobo

  by Heurtelou Maude

  B1374K  Liv sa a, Mwen konn sèvi ak Ozobòt, se yon entwodiksyon sou itilizasyon wobo ki rele Ozobòt la. Ozobòt se yon wobo ki bay timoun kou granmoun opòtinite pou yo fè kodif… $6.00
 • Mwen konn kodifye wobo (Big Book)

  Mwen konn kodifye wobo (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB1374K  Liv sa a, Mwen konn sèvi ak Ozobòt, se yon entwodiksyon sou itilizasyon wobo ki rele Ozobòt la. Ozobòt se yon wobo ki bay timoun kou granmoun opòtinite pou yo fè kodi… $19.50
 • Mwen konnen sikui senp

  Mwen konnen sikui senp

  by Heurtelou Maude

  B1373K  Kalin ak Kalo enterese nan sikui senp. Yo dekouvri yo ka fè limyè limen, yo ka fè yon sonèt mache, yo menm ka eseye fè elis yon elikoptè vire. Men, èske se yon ekspery… $6.00
 • Mwen konnen sikui senp (Big Book)

  Mwen konnen sikui senp (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB1373K  Kalin ak Kalo enterese nan sikui senp. Yo dekouvri yo ka fè limyè limen, yo ka fè yon sonèt mache, yo menm ka eseye fè elis yon elikoptè vire. Men, èske se yon eksper… $19.50
 • Premye machin solè m

  Premye machin solè m

  by Heurtelou Maude

  B1376K  Liv sa a, Premye machin solè m, fè pati Koleksyon Wobotika. Se premye fwa Kalin ak Kalo monte yon ti machin solè. Ki sa ki pase lè yo fin monte tout pyès yo ? Eske mac… $6.00
 • Premye machin solè m (Big Book)

  Premye machin solè m (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB1376K  Liv sa a, Premye machin solè m, fè pati Koleksyon Wobotika. Se premyefwa Kalin ak Kalo monte yon ti machin solè. Ki sa ki pase lè yo fin monte toutpyès yo ? Eske mach… $19.50
 • Clothes - Rad

  Clothes - Rad

  by Educa Vision Inc.

  B1345EKThis is a book to introduce clothe vocabulary to preschool kids ages 3-6. Prepare as many old (adult-sized) clothes as possible such as: shirt, pants, socks, jacket, shoes, … $5.00
 • Colors - Koulè

  Colors - Koulè

  by Educa Vision Inc.

  B1346EK This is a book to introduce colors to preschool kids ages 3-6 to teach and learn basic color and color names. First show objects with different colors, like red object… $5.00
 • Tropical Fruits - Fwi twopikal

  Tropical Fruits - Fwi twopikal

  by Educa Vision Inc.

  B1347EK  This is a book to introduce fruits vocabulary to preschool kids ages 3-6Start a conversation and encourage the children to talk about growing cycles of different type… $5.00
 • Le Jardin de la Reine Soleil

  Le Jardin de la Reine Soleil

  by Marie Monique Jean-Gilles

  B554  Le Jardin de la Reine Soleil / Jaden Larèn Solèy Bilingual, French and Haitian Creole. ISBN Number: 9781626325703 $12.50