Your cart is empty

 • Kiyè Kafe, Kiyè atab ak Tas pou mezire

  Kiyè Kafe, Kiyè atab ak Tas pou mezire

  by Maude Heurtelou

  Bilingual English / Haitian Creole. Kiyè a Kafe, Kiyè a tab ak Tas pou mezire is part of the “Measuring / Mezi” theme (Segonn, minit ak lè; Pent, ka ak galon, Liv, pye ak pous… $12.50
 • Segonn, minit ak lè

  Segonn, minit ak lè

  by Maude Heurtelou

  Bilingual English / Haitian Creole. Segonn, minit ak lè is part of the “Measuring / Mezi” theme (Segonn, minit ak lè; Pent, ka ak galon, Liv, pye ak … $12.50
 • Mwa nan ane a

  Mwa nan ane a

  by Maude Heurtelou

  Bilingual English / Haitian Creole. Mwa nan ane a is part of the “My Calendar / Kalandriye Mwen” theme (Jou Fèt ak Jou Vakans, Sezon, Jou nan semèn n… $12.50
 • Sezon

  Sezon

  by Maude Heurtelou

  Bilingual English / Haitian Creole. Sezon is part of the “My Calendar / Kalandriye Mwen” theme (Jou Fèt ak Jou Vakans, Sezon, Jou nan semèn nan, Mwa … $12.50
 • Jou nan semèn nan

  Jou nan semèn nan

  by Maude Heurtelou

  Bilingual English / Haitian Creole. Jou nan semèn nan is part of the “My Calendar / Kalandriye Mwen” theme (Jou Fèt ak Jou Vakans, Sezon, Jou nan sem… $12.50
 • Jou fèt ak jou vakans

  Jou fèt ak jou vakans

  by Maude Heurtelou

  Bilingual English / Haitian Creole. Jou nan semèn nan is part of the “My Calendar / Kalandriye Mwen” theme (Jou Fèt ak Jou Vakans, Sezon, Jou nan sem… $12.50
 • Silenn

  Silenn

  by Maude Heurtelou

  Bilingual English / Haitian Creole. Silenn is part of the “Three Dimensional Shapes / Fòm An Twa Dimansyon” theme (Kib, Esfè, Silenn, Kòn&egra… $12.50
 • Kònè

  Kònè

  by Maude Heurtelou

  Bilingual English / Haitian Creole. Kònè is part of the “Three Dimensional Shapes / Fòm An Twa Dimansyon” theme (Kib, Esfè, Silenn, K&o… $12.50
 • Esfè

  Esfè

  by Maude Heurtelou

  Bilingual English / Haitian Creole. Esfè is part of the “Three Dimensional Shapes / Fòm An Twa Dimansyon” theme (Kib, Esfè, Silenn, Kòn… $12.50
 • Kib

  Kib

  by Maude Heurtelou

  Bilingual English / Haitian Creole. Kib is part of the “Three Dimensional Shapes / Fòm An Twa Dimansyon” theme (Kib, Esfè, Silenn, Kònè… $12.50
 • Rektang

  Rektang

  by Tatiana Graham

  Bilingual English / Haitian Creole. Rektang is part of the “Shapes / Fòm” theme (Triyang, Rektang, Kare, Sèk), which belongs to a collection of 32 ti… $12.50
 • Kare

  Kare

  by Maude Heurtelou

  Bilingual English / Haitian Creole. Kare is part of the “Shapes / Fòm” theme (Triyang, Rektang, Kare, Sèk), which belongs to a collection of 32 title… $12.50
 • Sèk

  Sèk

  by Maude Heurtelou

  Bilingual English / Haitian Creole. Sèk is part of the “Shapes / Fòm” theme (Triyang, Rektang, Kare, Sèk), which belongs to a collection of 32… $12.50
 • Triyang

  Triyang

  by Maude Heurtelou

  Bilingual English / Haitian Creole. Triyang is part of the “Shapes / Fòm” theme (Triyang, Rektang, Kare, Sèk), which belongs to a collection of 32 ti… $12.50
 • Avan, aryè, devan ak dèyè

  Avan, aryè, devan ak dèyè

  by Tatiana Graham

  Bilingual English / Haitian Creole. Avan, aryè, devan ak dèyè is part of the “Opposites / Lekontrè” theme (Ouvè ak fèmen;… $12.50
 • Gwo ak Piti

  Gwo ak Piti

  by Tatiana Graham

  Bilingual English / Haitian Creole. Gwo ak piti is part of the “Opposites / Lekontrè” theme (Ouvè ak fèmen; Di, swa ak mou; Gwo ak piti; Avan,… $12.50
 • Di, swa ak mou

  Di, swa ak mou

  by Tatiana Graham

  Bilingual English / Haitian Creole. Di, swa ak mou is part of the “Opposites / Lekontrè” theme (Ouvè ak fèmen; Di, swa ak mou; Gwo ak piti; Av… $12.50
 • Ouvè ak fèmen

  Ouvè ak fèmen

  by Tatiana Graham

  Bilingual English / Haitian Creole. Ouvè ak fèmen is part of the “Opposites / Lekontrè” theme (Ouvè ak fèmen; Di, swa ak mou; &n… $12.50
 • De

  De

  by Maude Heurtelou

  Bilingual English / Haitian Creole. De is part of the “Counting / Ann Konte” theme (De, Twa, Senk and Dis), which belongs to a  collection of 32 titles,each w… $12.50
 • Twa

  Twa

  by Maude Heurtelou

  Bilingual English / Haitian Creole. Twa is part of the “Counting / Ann Konte” theme (De, Twa, Senk and Dis), which belongs to a collection of 32 titles,each with t… $12.50