Your cart is empty

  • Leyon di li konn met soulye

Leyon di li konn met soulye

by Heurtelou Maude

$6.00

Description

Cat. #: B1332K  

Liv sa a, Leyon di li konn met soulye, nan Koleksyon Sa k Pase ?. Se istwa Leyon ki po ko konn met soulye l byen, men, ki pa vle moun ede l. Alina, gran sè li a, limenm, renmen mete soulye talon. Ki fè, lendi maten rive, li lè pou timoun yo ale lekòl, epi, yo chak gen yon pwoblèm soulye! Bòs Gaston mete de men nan tèt. An nou wè ki jan sa pral fini.

This book, Leon said he knows how to put his shoes, is in the What’s Up Collection. This is the story of Leon who doesn’t know yet how to put his shoes correctly, and, he doesn’t want to be helped. In the other hand, Alina, his sister, likes high heel shoes. On a Monday morning, it’s time for the kids to go to school. Each one has a shoe issue! Their father, Mr. Gaston has his hands full. Let see how this story will end!


ISBN #: 9781626326682