Your cart is empty

  • Leyon panse li maton

Leyon panse li maton

by Heurtelou Maude

$6.00

Description

B1339K   

Liv sa a, Leyon panse li maton nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa yon chyen ki ap rantre nan lakou lakay Leyon an vin fè dega. Leyon gen yon lide pou li kenbe chyen an lè li retounen nan lakou a. Eske lide a bon ? An nou wè si Leyon maton vre !

This book Leon thinks he is smart is in the What’s Up? Collection. This is the story of a neighborhood dog that comes in Leon’s backyard to create a mess. Leon has an idea to catch him when he comes back. Is it a good idea? Let’s find out.


ISBN Number: 9781626326842